Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xao xuyến

Sáng Thế Ký - Chương 41 -
8Sáng ngày ra, tâm thần vua xao xuyến, vua vời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai-cập đến: Pha-ra-ô kể lại cho họ các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
65Ở giữa các dân tộc ấy, anh (em) sẽ không được yên hàn và không có chỗ đặt bàn chân; tại đó, ĐỨC CHÚA sẽ làm cho lòng anh (em) xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ.
Thánh Vịnh - Chương 55 -
4lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.
Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
5Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt,
lòng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
23Về Đa-mát.
Kha-mát và Ác-pát thẹn thùng, vì phải nghe một hung tín.
Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn.
 
Êdêkien - Chương 12 -
18Hỡi con người, ngươi sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong xao xuyến sợ hãi.
Đanien - Chương 7 -
15Tôi là Đa-ni-en, tâm trí tôi hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến.
Đanien - Chương 7 -
28Đến đây câu truyện kết thúc.
Các tư tưởng của tôi, Đa-ni-en, làm tôi rất xao xuyến; mặt tôi biến sắc. Nhưng tôi giữ những sự ấy trong lòng.
 
Mát-thêu - Chương 26 -
37Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.
Mác-cô - Chương 14 -
33Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến.
Luca - Chương 22 -
44Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.
 
Gioan - Chương 11 -
33Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.
Gioan - Chương 12 -
27"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.
Gioan - Chương 13 -
21Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."
Gioan - Chương 14 -
1Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Gioan - Chương 14 -
27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
14Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến.


www.thanhlinh.net