Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xử án

Gióp - Chương 11 -
10Nếu Người đi qua để cầm tù, và triệu tập đại hội để xử án,
thì ai ngăn cản được Người?
 
Thánh Vịnh - Chương 1 -
5Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!
 
Thánh Vịnh - Chương 82 -
1Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thượng Đế chủ toạ triều đình thiên quốc,
Người xử án giữa chư thánh chư thần:
 
Thánh Vịnh - Chương 82 -
2"Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
hay còn thiên vị phường gian ác?
 
Isaia - Chương 29 -
21đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
 
Mát-thêu - Chương 27 -
19Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy."
 


www.thanhlinh.net