Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xua đuổi

Sáng Thế Ký - Chương 4 -
14Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con."
Dân Số - Chương 21 -
7Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
26Xác chết của anh (em) sẽ làm mồi cho mọi chim trời, và cho các thú vật trên mặt đất, mà không ai xua đuổi chúng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
27Thiên Chúa của thời thái cổ là một nơi ẩn náu;
dưới đất này, cánh tay Người đã hành động từ xưa;
Người xua đuổi kẻ thù cho khuất mắt ngươi,
và Người phán: "Hãy tiêu diệt.
 
Giô-suê - Chương 13 -
6Tất cả dân miền núi từ Li-băng đến Mít-rơ-phốt Ma-gim, mọi người Xi-đôn, chính Ta sẽ xua đuổi chúng cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. Ngươi chỉ có việc cho Ít-ra-en bắt thăm để được đất làm gia nghiệp như Ta đã truyền cho ngươi.
Giô-suê - Chương 13 -
12ở Ba-san, tất cả vương quốc của Ốc, là vua trị vì ở Át-ta-rốt và Ét-re-i, và là người còn sống sót của dân Ra-pha. Ông Mô-sê đã đánh bại và xua đuổi chúng đi.
Giô-suê - Chương 13 -
13Nhưng con cái Ít-ra-en không xua đuổi được người Gơ-sua và người Ma-a-kha, khiến chúng còn sinh sống giữa Ít-ra-en cho đến ngày nay.
Giô-suê - Chương 14 -
12Vậy giờ đây, xin cho tôi núi này, núi ĐỨC CHÚA đã nói đến trong ngày ấy, vì ông đã nghe nói trong ngày ấy, là ở đấy có người A-nác và những thành trì kiên cố lớn lao. Nếu ĐỨC CHÚA ở với tôi, tôi sẽ xua đuổi chúng, như ĐỨC CHÚA đã phán."
 
Giô-suê - Chương 15 -
63Nhưng con cái ông Giu-đa đã không thể xua đuổi được người Giơ-vút ở tại Giê-ru-sa-lem. Người Giơ-vút ở với con cái ông Giu-đa, tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.
 
Giô-suê - Chương 16 -
10Nhưng họ đã không xua đuổi được người Ca-na-an ở tại Ghe-de. Người Ca-na-an ở lại giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng phải lo làm việc khổ sai.
 
Samuel I - Chương 26 -
19Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con vui lòng nghe tôi tớ ngài nói. Nếu là ĐỨC CHÚA đã xúi ngài chống con, thì xin Người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan ĐỨC CHÚA, vì chúng đã xua đuổi con hôm nay, không cho con được dự phần cơ nghiệp của ĐỨC CHÚA, khi chúng bảo: "Hãy đi mà thờ các thần khác!
Samuel II - Chương 7 -
23Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ít-ra-en? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà Ngài đã cứu chuộc từ Ai-cập về cho mình.
Các Vua II - Chương 13 -
23Nhưng ĐỨC CHÚA tỏ lòng nhân từ và chạnh lòng thương đoái nhìn họ, vì Người đã lập giao ước với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Người không muốn diệt trừ họ, và cho đến nay vẫn không xua đuổi họ cho khuất nhan Người.
Các Vua II - Chương 17 -
20Vì thế, ĐỨC CHÚA đã từ bỏ toàn thể dòng giống Ít-ra-en; Người đã hành hạ và nộp họ vào tay quân cướp cho đến khi xua đuổi họ cho khuất nhan Người.
Các Vua II - Chương 24 -
20Chính vì ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ mà sự việc đã xảy ra như thế tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến khi người xua đuổi họ đi khuất nhan Người.
 
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
21Dưới đất, có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ít-ra-en? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, để Ngài được hiển danh vì những việc vĩ đại và khủng khiếp, khi xua đuổi chư dân khuất mắt dân Ngài, dân mà Ngài đã cứu chuộc khỏi tay Ai-cập.
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
42Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Ngài đã xức dầu
Xin nhớ lại những hồng ân Ngài đã ban cho Đa-vít tôi tớ Ngài! "
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
9xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
5Chớ gì chúng nên như trấu gió thổi bay,
khi chúng bị thiên thần CHÚA xua đuổi!
 
Thánh Vịnh - Chương 43 -
2Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
sao Ngài đành xua đuổi?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
20Lạy Chúa, khi tỉnh giấc, Ngài xua đuổi hình ảnh chúng đi,
như giấc mộng phai mờ lúc người ta thức dậy.
 
Thánh Vịnh - Chương 132 -
10Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
26Kẻ bạc đãi cha và xua đuổi mẹ,
là đứa con đốn mạt, nhuốc nhơ.
 
Isaia - Chương 16 -
4Xin cho những người Mô-áp bị xua đuổi
được trú ngụ bên quý quốc,
xin nên chỗ cho họ ẩn thân tránh người tàn phá,
vì khi kẻ áp bức lìa đời, lúc cơn tàn phá chấm dứt
và kẻ giày xéo xứ sở biến đi,
 
Isaia - Chương 27 -
8Người đã thi hành công lý
khi trục xuất bọn chúng, xua đuổi chúng đi.
Người đã thổi làn hơi mãnh liệt của Người,
đánh bật chúng trong ngày gió đông.
 
Isaia - Chương 27 -
13Đến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn,
những kẻ đang mỏi mòn tại đất Át-sua
và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai-cập
sẽ đến và thờ lạy ĐỨC CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
15Ta sẽ xua đuổi các ngươi khỏi mặt Ta như đã xua đuổi tất cả anh em các ngươi, toàn thể dòng dõi Ép-ra-im.
b. Các thần ngoại
 
Giêrêmia - Chương 7 -
33tử thi của dân này sẽ thành mồi cho muông chim cầm thú mà không ai xua đuổi.
Giêrêmia - Chương 23 -
2Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Giêrêmia - Chương 27 -
10Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá để làm cho các ngươi phải xa rời đất nước của các ngươi, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi.
Giêrêmia - Chương 27 -
15Quả vậy, Ta chẳng sai chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi cũng như các ngôn sứ đã tuyên sấm cho các ngươi."
 
Giêrêmia - Chương 49 -
5Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi
- sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả,
và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
36Ta sẽ cho ập vào Ê-lam bốn luồng gió từ bốn phương trời.
Ta sắp phân tán chúng theo mọi chiều gió ấy;
sẽ không còn một dân tộc nào,
mà người Ê-lam bị xua đuổi lại không đến.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
34Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi,
gạt tôi ra như chiếc bình rỗng;
tựa con rồng, nó đã nuốt trửng tôi,
các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, rồi xua đuổi tôi đi.
 
Giêrêmia - Chương 52 -
3Chính vì ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ mà sự việc đã xảy ra như thế tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến khi Người xua đuổi họ đi khuất nhan Người.
 
Ai Ca - Chương 1 -
6Thiếu nữ Xi-on quả hết thời,
vẻ rực rỡ huy hoàng không còn nữa.
Thủ lãnh của nàng khác chi nai đói
không tìm ra đồng cỏ.
Họ kiệt sức bước đi
trước những người xua đuổi.
 
Ai Ca - Chương 3 -
66Trong cơn thịnh nộ, xin xua đuổi và tiêu diệt chúng,
cho chúng khuất dạng khỏi gầm trời.
 
Baruc - Chương 2 -
35Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước muôn đời, theo đó Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Ta sẽ không còn xua đuổi Ít-ra-en dân Ta khỏi đất Ta đã ban cho chúng nữa."
 
Êdêkien - Chương 16 -
50Chúng tự cao tự đại và làm điều ghê tởm trước mắt Ta nên Ta đã xua đuổi chúng đi như ngươi thấy.
Hôsê - Chương 9 -
15Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Ghin-gan.
Tại nơi này Ta chê ghét chúng.
Những hành vi gian ác của chúng
khiến Ta xua đuổi chúng khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa.
Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội.
 
Hôsê - Chương 9 -
17Thiên Chúa của tôi sẽ xua đuổi chúng,
vì chúng không chịu nghe lời Người;
giữa chư dân, chúng sẽ phải lang thang phiêu bạt.
 
Ôvađia - Chương 1 -
7Chúng xua đuổi ngươi ra biên giới.
Mọi kẻ liên minh với ngươi đều đánh lừa ngươi;
những kẻ thân tín với ngươi lấn lướt ngươi;
những kẻ được ngươi cho ăn bánh
lại gài bẫy hại ngươi và nói: "Nó đã quẫn trí rồi! "
 
Mác-cô - Chương 11 -
1Đức Giê-su xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ (Mt 21: 12 -17; Lc 19: 45 -48; Ga 2:13 -22 )
Gioan - Chương 2 -
15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.


www.thanhlinh.net