Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xương máu

Thánh Vịnh - Chương 14 -
4Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?
 
Thánh Vịnh - Chương 53 -
5Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì?
 
Huấn Ca - Chương 33 -
31Nếu con chỉ có một gia nhân, hãy coi nó như bản thân mình,
vì giá sở hữu nó là xương máu.
 
Khabacúc - Chương 2 -
12Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành,
lấy bất công dựng phố.