Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời khẩn cầu công lý

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

LỜI KHẨN CẦU CÔNG LÝ

(Một ngọn nến hiệp thông với Thái Hà)

 

Người đến
Để con người được tự do trong Chúa
Bởi con người bị áp bức cầm tù,
Đề công bố nên công lý Chúa ta
Bởi bất công vẫn lan tràn thế giới.
Người đến trong yêu thương
Mà con người mãi hận thù
Người đến trong hòa bình
Mà con người mãi chiến tranh
Ta phải làm sao tỏ ra cho thế giới
Biết được sự gìn giữ bởi nơi Người?


Thiên Chúa phán;
Nơi nào con người bị áp bức –
Hãy tuyên bố tự do của chính ta.
Nơi nào có bạo lực – Ta cho con
An bình ta mang đến.
Nơi nào có hờn căm – Ta cho con
Tình yêu ta nống thắm.
Thiên Chúa tỏ ra rằng
Người quan tâm đến hết thảy chúng ta
Dân của Người để chúng ta có thể:
Vì tự do và chống lại bạo quyền
Vì công lý và chống lại bất công
Vì yêu thương và chống lại hận thù
Để chúng ta theo gương Chúa Giê-su
Đấng Cứu Thế và người Thầy Chí Thánh.


Amen.

Jos. Tú Nạc, NMS