Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thai nhi là sinh linh mp3

Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn
Thơ : LM ẩn danh
Thể hiện : Lê Anh, Việt Thắng

Lời nhạc: 
Tác giả: 
Lê Anh, Việt Thắng