Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ tro bụi trở về tro bụi

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Từ tro bụi trở về tro bụi

 

Từ tro bụi trở về tro bụi.
Người sống lại, ta mãi thành tin.
Tâm hồn ta Người hằng ngự trị.
Ta lại gặp Người, bạn vong niên.


Người ra đi, ta biết rất gần.
Trong tim ta, bóng Người ấp ủ.
Hy vọng bên Người ta yên nghỉ.
Ta vẫn nhớ Người chẳng phân vân.


Ta sẽ gặp Người điều phải đến.
Từ tro bụi trở về tro bụi.

 

Jos. Tú Nạc, NMS