Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ông Nô-ê

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

Ông Nô-ê

 

Câu chuyện về con tàu của ông Nô-ê (Noah's Ark) là câu chuyện Kinh Thánh được tường thuật trong sách Sáng Thế. Câu chuyện này cũng có trong Sura 71 của Kinh Cô-ran (Qu’ran). Ngoài sách Sáng Thế, ông Nô-ê còn được nói tới trong sách Sử Biên Niên 1, sách I-sai-a, sách Ê-dê-ki-en, Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu và Lu-ca, Thư Do Thái, thư 1 và thư 2 của Thánh Phê-rô.

 

Có lẽ ai cũng đã từng nghe nói tới con tàu của ông Nô-ê, nhưng bạn có biết rõ người đàn ông này ngoài con tàu của ông? Chúng ta hãy nhìn cận cảnh vào ông Nô-ê và 7 điều mà bạn chưa từng biết về người đàn ông lịch sử này, người được mệnh danh là “công chính trong thời đại của ông”.

 

XÂY DỰNG

Ông Nô-ê mất 120 năm mới đóng xong tàu, và trong suốt 20 đầu của thời gian đóng tàu, ông Nô-ê không có con.

 

TUỔI

Ông Nô-ê 480 tuổi khi bắt đầu đóng tàu theo lệnh của Thiên Chúa.

 

THỜI GIAN

Ông Nô-ê và gia đình sống trên tàu 1 năm.

 

TỔ PHỤ

Ông Nô-ê là tổ phụ thứ 10 thời trước Đại Hồng Thủy.

 

RƯỢU

 

Nhiều nhà phê bình cho rằng ông Nô-ê là người đầu tiên phát hiện tác dụng của rượu. Nhiều người cho rằng ông Nô-ê là người đầu tiên uống rượu.

 

DO THÁI GIÁO

Do Thái giáo coi ông Nô-ê là “người mặc áo lông” vì họ cho rằng ông Nô-ê không cầu nguyện với Thiên Chúa mà chỉ lắng nghe Thiên Chúa và làm theo lệnh của Ngài. Nhiều người Do Thái tin rằng ông Nô-ê cảm thấy thoải mái khi làm ngơ với hàng xóm của ông.

 

KITÔ GIÁO

Theo Kitô giáo thời Trung Cổ, ông Nô-ê có ba con trai và ba người con này được coi là nguồn gốc dân tộc của ba châu lục: Sêm (Shem) ở Á châu, Kham (Ham) ở Phi châu, và Gia-phết (Japheth) ở Âu châu.

 

 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)