Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cõi suy tư

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

CÕI SUY TƯ

 

Tôi là ai?
Tên tôi chẳng phải của tôi
Vì ai đã đặt cho tôi tên này.
Tôi là ai?
Thân tôi chẳng phải của tôi
Vì thân từ đất tạo tôi thành người.
Tôi là ai?
Phản hồi chẳng phải ảnh tôi
Là gương phản chiếu hình tôi ảo mờ.
Tôi là ai?
Nghĩ suy chẳng phải của tôi
Tâm tư thay đổi nổi trôi theo mùa.
Tôi là ai?
Hành động chẳng phải của tôi
Vì hành động thể thay tôi dối người.
Tôi là ai?
Cảm xúc chẳng phải của tôi
Như cành lay gió chơi vơi giữa trời.
Tôi là ai?
- Là sinh lực vĩnh hằng con Thiên Chúa,
Là mảnh cưa soi vô giá của Người.
(Tháng cầu cho các Linh Hồn - 2011)

 

Jos. Tú Nạc, NMS