Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con người, hình ảnh của Thiên Chúa

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN Lễ CHÚA BA NGÔI / A

Bài đọc 1 : ( Xh. 34:4-6.8-9). Bài đọc 2 : ( 2 Cr. 13: 11-13). Tin Mừng : ( Ga. 3: 16-18)

CON NGƯỜI, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

 

Thiên Chúa là Tình Yêu, là Sự Thật. Nhờ tình yêu ấy, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa đã bàn với nhau vào buổi bình minh sáng tạo:“ Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta.” ( St. 1: 26)

 

Con người được tạo dựng theo “ hình ảnh  và giống” Đấng sáng tạo.” Mỗi con người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy sáng rực trong sự hiệp thông nhân vị, giống sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con người là một bản vị có lý trí, ý muốn, quyền năng , và nhất là sẽ còn được hưởng ân sủng, được thông phần thiên tính trong Đức Kitô. Vì thế, con người là chóp đỉnh của tạo thành. ( Tv 8:7). Con người được tiền định để họa lại hình ảnh của Con Thiên Chúa làm người, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình để Chúa Kitô trở thành trưởng tử của muôn vàn anh chị em: “ Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo”. ( Cl 1:15)

 

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa theo thiên tính cúa Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, Đấng hằng hữu. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người là một hữu thể hợp nhất của thế giới thiêng liêng và thế giới vật chất, giữa thể xác và tinh thần. Linh hồn thiêng liêng, bất tử, không hư mất, là sự sống, sự hoàn thiện, là cái giá trị nhất, cái thâm sâu nhất làm nên giá trị hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Thân xác con người cũng được dự phần vào phẩm giá của con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhờ có linh hồn với các khả năng tinh thần, lý trí và ý chí, con người được hưởng tự do, dấu chỉ rõ ràng nhất con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa thánh thiện.Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người cũng có phẩm giá là một nhân vị, không phải là một sự vật, nhưng là một con người có khả năng tự biết mình, tự làm chủ lấy mình và tự do tự hiến và thông hiệp với người khác. Con người đầu tiên không phải chỉ được sáng tạo tốt lành mà thôi, nhưng còn được đặt trong tình thân với Đấng Sáng Tạo, hòa mình với chính mình và với vạn vật xung quanh.

 

Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi”( Xh. 34: 6). Con người được sáng tạo theo bản tính yêu thương của Thiên Chúa, thì cũng có khả năng yêu và được yêu. Trong tất cả các loài thụ tạo, chỉ con người là có khả năng hiểu biết và yêu mến Đấng Sáng Tạo.

Thiên Chúa vô cùng thánh thiện và tốt lành, nên mọi công trình của Người đều tốt đẹp, thánh thiện. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa để yêu mến Thiên Chúa và yêu mến nhau, nhưng con người đã lạm dụng sự tự do để đi ngược lại ý định của Ngài. “ Được Thiên Chúa tạo dựng trong tình trạng thánh thiện, ngay từ phút đầu của lịc sử, con người nghe theo thần dữ nên đã lạm dụng tự do của mình khi nổi dậy chống lại Thiên Chúa và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa.” ( GS 13: 1)

 

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa qua hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

 Ngôi Cha là Đấng Sáng Tạo nên vũ trụ muôn loài, Đấng họach định chương trình và kế hoạch. Ngôi Con là Lời của Chúa Cha, là Đấng thực hiện chương trình, kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha. Ngôi Ba Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Đấng thánh hóa, phát triển, đổi mới thế gian.

Chức năng sáng tạo của con người như Ngôi Cha : Thiên Chúa không muốn dành riêng cho mình việc thực thi mọi quyền hành. Người trao lại cho mọi thụ tạo những phần vụ mà thụ tạo có thể thi hành tùy theo khả năng của bản tính riêng. Khi tạo dựng nên con người, Ba Ngôi Thiên Chúa đã cho con người “làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”( St. 1: 26), đồng thời Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Mỗi thụ tạo đều đón nhận được những nén bạc để làm sinh lợi, được trao quyền thừa tự; do đó, phải có nhiệm vụ đóng góp cho các cộng đồng mà mình là thành viên. Đời sống xã hội giúp con người phát triển các tiềm năng. Nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với nhau , con người đáp lại ơn gọi của mình.

 

Thiên Chúa  sáng tạo con người có lý trí và ban cho họ phẩm giá của một nhân vị để hành động có sáng kiến, và biết làm chủ các hành vi của mình. Con người có tự do để hành động hay không hành động, làm việc này hay không làm việc nọ tùy theo tự do của mình. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người có quyền được nhìn nhận như một con người tự do và có trách nhiệm.

 

Chức năng hành động của con người như Ngôi Con : Như Ngôi Con đã xuống thế gian để thực thi thánh ý của Chúa Cha, con người cũng phải có nhiệm vụ làm cho “ danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”, và thành phát ngôn viên của Ngôi Con như lời Ngài đã nhắn nhủ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” ( Mt. 28: 16-20)

 

Chức năng hiệp nhất và phát triển của con người như Ngôi Ba Thánh Thần : Sau khi về Trời, Ngôi Con đã xin Ngôi Cha sai Đấng Bảo Trợ là Ngôi Ba xuống trần gian để tiếp nối và phát triển công cuộc cứu chuộc con người. Con người sẽ không phải sống mồ côi, riêng lẻ, đơn độc nhưng có Ngôi Ba Thánh Thần yêu thương liên kết, giúp đỡ để:“ Tất cả mọi người đều được mời gọi tiến đến cùng đích là chính Thiên Chúa. Có một sự tương đồng nào đó giữa sự hiệp nhất Ba Ngôi Thiên Chúa và tình huynh đệ mà loài người phải kiến tạo cho nhau trong chân lý và tình yêu. Yêu người không thể tách rời khỏi mến Chúa” ( GLCG số 1878).

 

Để thực hành chức năng thông hiệp, hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần, con người theo hình ảnh của Thiên Chúa phải sống như lời thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Côrintô:“ Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”.

 

 “ Ơn gọi của nhân loại là biểu hiện hình ảnh của Thiên Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Người Con duy nhất của Chúa Cha. Ơn gọi này vừa được ban cho từng cá nhân, vì mỗi người đều được mời gọi vào hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, vừa được ban cho toàn thể cộng đoàn nhân loại” ( GLCG. Số 1887)

 

Ước gì lời cầu chúc của thánh Phaolô:“Cầu chúc toàn thể anh em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần” cũng được đổ xuống tràn đầy trên mỗi người chúng ta trong ngày mừng kính lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh