Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đến với tôi

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Đến với tôi

 

Hãy nghe tôi trong ký ức của Người

Những lời mơ của cảm xúc chơi vơi

Lai láng tuôn tràn hồ thu ánh mắt

Níu đôi tay khi Người đứng trước tôi

Duy chẳng biết là sao Người hiện hữu

Mãi đến khi tự ký ức nguồn khơi

Trên đôi tay của chính Người đã tạo

Người là Đấng Tiên tri và đã viết

Cùng đặt con đường số phận đời tôi.

 

Jos. Tú Nạc, NMS