Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng vinh quang

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Đấng Vinh Quang

Không một vần thơ nào,
Không duyên cớ nào khác
Biến hồn tôi xôn xao
Vào mùa này ảm đạm.

Lữ khách và tín đồ
Ngóng chờ ơn cứu độ
Vấp váp và lần mò
Tìm nơi Đấng Thiên Sai.

Trong hoang tàn lạnh lẽo
Buốt nhói tận thịt xương
Đó thời giờ của Chúa
Trái tim tôi chọn đường.

Ngược đời và chuyện kể
Ngụ ngôn với tiếng cười
Tôi tìm thấy vinh quang
Ở đây trong tương lai.

(Vọng Giáng Sinh – 2011)

Jos. Tú Nạc, NMS