Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ý con hay ý Chúa ?

Đức tin dạy con rằng:

Con liên tục kết hợp với Đức Chúa Cha,

và cuộc sống của con không tuỳ con,

tuỳ sự sắp đặt của con.

 

Nhưng trong thực tế,

chúng con soạn chương trình

cho cuộc sống của chúng con.

Chúng con quyết định thay cho Chúa,

như anh thanh niên hoang đàng.

 

Rồi kết quả là:

chúng con buồn chán,

than vãn về cuộc sống mỗi ngày.

Chương trình do bộ óc loài người soạn ra

không làm con thoả mãn.

 

Chúng con đã từ bỏ chức làm con Chúa,

là phẩm chức siêu nhiên, vì chúng con

không chấp nhận lời Chúa khuyên bảo.

Chúng con mất sự bình an của tâm hồn.

 

Xin Chúa cho con được trở về với Chúa.

Chúa là động cơ của đời con,

vì ai hiểu được điều gì lợi ích cho con

cho bằng chính Chúa.
Chúa đã vạch một con đường

cho mỗi người chúng con.

Đó là những dự án của tình yêu.

 

Trong mỗi giây phút,

chúng con xin dâng ý chúng con cho Chúa.

Chúng con muốn là những đứa con sẵn sàng tự nguyện,

chứ không phải

là những kẻ chịu đựng bất đắc dĩ.

Ý Chúa là ý con.

Nguồn: 
Cầu nguyện Hy vọng Tập 1 - Đức Hông Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận