Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sinh hoa lợi

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Sinh hoa lợi

(CN 27 TNA-Mt 21,33-43)

 

Các ông nghe dụ ngôn này

Có gia chủ nọ tháng ngày chăm lo

Ông thì rào giậu kín vo

Khoét bồn để đạp quả nho muôn ngàn

Tháp canh trông giữ an toàn

Tá điền gọi đến ông bàn rao ngay

Để rồi canh tác từ nay

Thế là ông trẩy cao bay xa vời

Đến mùa thu hái vụ thời

Ông sai đầy tớ thu lời vườn nho

Tá điền không những chẳng lo

Bắt luôn đầy tớ nhốt kho đánh liền

Người thì chúng đánh triền miên

Người thì chúng giết nhãn tiền lôi đi

Người kia bị mén tức thì

Ông sai số khác nữa đi đòi liền

Đông hơn số trước khỏi phiền

Thế nhưng bọn chúng bắt liền chẳng tha

Ông sai con một đi ra

Nghĩ rằng chúng nể con ta mọi đàng

Thấy người con chúng reo vang

Bảo nhau bắt lấy sẵn sàng giết đi

Đứa này thừa tự một khi

Chúng ta đoạt lấy tức thì hôm nay

Vậy xin hỏi thực câu này

Khi ông chủ đến ra tay thế nào?

Họ lên tiếng nói đáp vào

Ông thì tru diệt tận sào huyệt ngay

Và cho người khác làm thay

Đúng mùa hoa lợi trao tay ông liền

Chúa thì lên tiếng nói liên

Ngoài kia đá tảng góc viền đẹp thay

Thợ xây loại bỏ đi tày

Tôi thì bảo các ông hay mọi đàng

Nước trời Chúa sẽ sẵn sàng

Cất đi cho khỏi cái hàng dối gian

Để cho dân khác muôn vàn

Làm cho nước ấy chứa chan sinh lời.

 

Jos. Hồng Ân