Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khách dự tiệc và chiếc áo cưới

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXVIII TN / A


Bài đọc 1 : ( Is.25:6-10). Bài đọc 2 : ( Pl.4:12-14,19-20). Tin Mừng: ( Mt.22: 1-14)


KHÁCH DỰ TIỆC VÀ CHIẾC ÁO CƯỚI


Nói về Nước Trời, khi thì Chúa Giêsu ví như một ông vua đòi đầy tớ thanh toán nợ nần, khi thì như ông chủ vườn nho thuê thợ làm vườn, và hôm nay Ngài lại ví “ Nước Trời giống như một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” Đây không phải một đám cưới bình thường, nhưng là một đám cưới linh đình nhất nước! Quan khách dự tiệc là những quan chức, những bậc vị vọng trong dân, là những người thân thuộc và bạn bè của hoàng tộc. Thế nhưng lại xảy ra những việc thật lạ lùng gây ngạc nhiên.


Tiệc cưới đã sẵn sàng. Nhưng khách mời thì không thấy ai tới. Vua “sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: “ Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi. Mọi sự đã sẵn. Mời quí vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.”


Những người khác được mời nhưng không chịu đến, không đếm xỉa gì đến lời mời của vua, nại lý do này lý do khác để khước từ, thậm chí còn bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết, đó là những Pharisiêu đạo đức giả, các kinh sư, những nhà thần học, là các tư tế, những nhà lãnh đạo tôn giáo, là dân Do thái, dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ câu nệ lề luật, không đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu và các ngôn sứ được Thiên chúa sai đến. Họ đã bắt bớ, sỉ nhục và giết chết các đầy tớ được vua sai đến như đã đối xử với các ngôn sứ, với ông Gioan và ngay cả với Con Một Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Họ là những người được ưu tiên, được mời trước tiên, nhưng lại là những người vong ơn bội phản với sự yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa. “Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng.” Kết quả của sự phản trắc của họ là sự sụp đổ của thành Giêrusalem.


“Rồi vua bảo đầy tớ: “ Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”


Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khác.”
Những người khác bất đắc dĩ này là ai? Là bất cứ ai mà các đầy tớ bắt gặp trên các nẻo đường phố, bất kể tốt xấu, không phận biệt địa vị xã hội, không phân  biệt màu da chủng tộc. Họ có thể là những người có địa vị mà cũng có thể là những người sống bên lề xã hội. Họ có thể là những người thu thuế và những cô gái diếm. Họ là dân ngoại. Nhưng họ đã nghe lời mời gọi vào dự tiệc cưới.


“Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đó cũng là lệnh lên đường truyền giáo, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người, khắp mọi nơi như Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ trước khi Ngài về trời: “ Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” ( Cv, 1:8)
“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc cưới, thấy ở đó có một người không mặc y phục cưới, mới hỏi người ấy: “ Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ nhà vua bảo người phục dịch: “ Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!” Lời lên án của vua cũng tương tự như lời Chúa Giêsu đã nói trong dụ ngôn cỏ lùng và dụ ngôn chiếc lưới: “ Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” ( Mt. 13: 41-42)


Chúng ta cũng có thể thoáng thấy qua tiệc cưới của hoàng tử biểu hiện cho một bữa tiệc cưới Nước Trời, tiệc cánh chung  như tiên tri Isaia đã mô tả: “ Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau kho dòng lệ trên khuôn mặc mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nổi ô ngục của dân Người.”(Is.25: 6-8).


Tiệc cưới Nước trời là một bữa tiệc yêu thương và chia sẻ, là bữa tiệc tham dự vào đời sống ân sủng, hạnh phúc và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Tiệc mừng chiến thắng vinh quang của Chúa Giêsu chết, phục sinh vinh hiển.Tiệc cưới cũng còn là tiệc Thánh Thể nuôi sống chúng ta hàng ngày bằng Máu Thịt của Chúa Giêsu Kitô.


Tiệc cưới cũng còn có thể hiểu là Hội Thánh, nơi quy tụ hiệp nhất mọi người bất kể tốt xấu trong tình thương của Thiên Chúa, là nơi quy tụ một dân mới của Thiên Chúa. Những thành phần mà chúng ta có thể bắt gặp trong các dụ ngôn ví như Nước trời, là một chủ nhà kia, một chủ vườn nho nọ hay một vị vua nào đó,biểu tượng cho một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, quảng đại trong ân huệ, chậm giận và hay tha thứ; là những tá điền vườn nho ích kỷ hẹp hòi, là tên đầy tớ hung dữ, những khác mời từ chối dự tiệc cưới, là những người khách không mặc áo cưới. Qua các dụ ngôn về Nước Trời, Chúa Giêsu muốn làm nổi bật mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau bằng luật mến Chúa và yêu người như chính mình.


Điều kiện để không bị đuổi ra khỏi tiệc cưới là phải mặc áo cưới.


Áo cưới là tâm hồn của mỗi người. Trong số những  người khách bất đắc dĩ, vua lại bắt gặp một người không mặc áo cưới. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nhìn thấy chiếc áo cưới nơi tâm hồn chúng ta. Áo cưới ấy là tâm hồn công chính, trong sạch, không làm gương mù gương xấu, không làm điều gian ác.


Áo cưới là đời sống công chính trong Chúa Giêsu Kitô, là trở nên con cái của Thiên Chúa nhờ bí tích thanh tẩy, là mặc lấy Đức Kitô, mặc lấy con người mới: “là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện.”( Ep. 4:24), là sống theo Tin Mừng.


Và ngày nay,tất cả nhân loại đều được mời tham dự tiệc cưới Nước Trời, đều được Thiên Chúa kêu gọi trở thành con dân của Nước Ngài, đều được kêu gọi quay về với Ngài để hưởng ơn cứu độ. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, quảng đại và kiên nhẫn với con người. Đáp lại lời mời gọi tham dự tiệc cưới hay không lại tùy thuộc vào sự tự do của con người.
Chúng ta có thể là những khách được mời trước và cũng có thể là những khách bất đắc dĩ ở trên mỗi ngã đường của cuộc dời. Để không bị đuổi ra khỏi tiệc cưới Nước trời, chúng ta đã chuẩn bị cho mình chiếc áo cưới chưa?

 

Lm Trịnh Ngọc Danh