Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mệnh Lệnh Ðức Mẹ Fatima

    Năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima, Ðức Mẹ đã truyền dạy phải thực hiện 3 mệnh lệnh Fatiam để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Nếu người ta thực thi những mệnh lệnh này thì thế giới sẽ có hòa bình.
    Ba Mệnh lệnh là:

    1. Ăn năn đền tội, và cải thiện đời sống
    2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ
    3. Lần Chuỗn Mân côi