Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính mừng Maria đầy ơn phúc

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

Lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ( 8/12)

Bài đọc 1 : ( St. 3:9-15,20). Bài đọc 2 : ( Ep 1:3-6,11-12). Tin Mừng : ( Lc. 1:26-38)

 

KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC

 

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ”. Kinh Kính Mừng chúng ta thường đọc đã nói lên Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được Thiên Chúa ban nhiều ân phúc. Mẹ trở nên cao trọng hơn mọi người nữ. Suốt cuộc đời của Mẹ Maria, từ lúc tượng thai trong lòng thánh nữ Anna cho đến khi chết, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ và ban cho những ơn cao trọng nhất. Một trong bốn ơn cao quí đó là ơn vô nhiễm nguyên tội mà Giáo Hội mừng lễ hôm nay.

 

Giáo Hội đã mừng Lễ này từ lâu, nhưng phải đợi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng IX mới tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài đã ban hành tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong Hiến chế Ineffabilis Deus ( Thiên Chúa Bất Khả Ngộ) : “Chúng tôi công bố và xác nhận rằng tín điều về Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu tiên được đầu thai, nhờ đặc ân và đặc quyền của Thiên Chúa Toàn năng, vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, đã được gìn giữ không mắc Nguyên tội, là một tín điều đã được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế mọi tính hữu phải tin nhận vững vàng và bền vững.” Và bốn năm sau đó, Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858, đã xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

 

Sau khi  Evà nghe lời cám dỗ của con rắn, bà đã phạm tội bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Nguyên Tổ đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy được Thiên Chúa ban, không những cho mình mà cho cả nhân loại. Thiên Chúa lại hứa ban cho nhân loại một Evà mới qua lời Ngài đã  nói với con rắn: “ Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn gót nó.” ( St 3:15)

 

Giữa người nữ và con rắn, giữa dòng giống người nữ và dòng giống của con rắn, có một mối thù. Nếu không có sự vượt hẳn giữa người nữ và dòng giống người nữ với ma quỷ và dòng giống của nó thì khó mà chiến thắng được ma quỷ. Sự đối nghịch ấy  cho chúng ta thấy người nữ ấy không thể vướng một chút nào về tội nguyên tổ. Như thế Mẹ Maria phải là người nữ được Thiên Chúa gìn giữ để không vướng  mắc tội tổ tông. Những lời sứ thần Gabrien đã chứng minh điều đó: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà.”  Trinh Nữ Maria đã được tiền định trở thành Evà mới, và trở thành  Mẹ Thiên Chúa như lời sứ thần truyền tin: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.”

 

“Thiên Chúa đã cử Con mình đến trong thế gian. Nhưng để tạo một thân xác cho Người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Với mục đích ấy, từ trước muôn đời, Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ Israen, một cô gái Do thái, quê tại Nadarét xứ Galilê, một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria” ( GLCG số 487)

 

Chúa Giêsu là Đấng Thánh Thiện. Ngài xuống thế gian mặc lấy xác phàm con người. Thân xác của Chúa Giêsu là thân xác bởi Mẹ Maria. Chúa Giêsu không thể là Đấng Thánh Thiện, nếu Ngài được sinh ra bởi một người mẹ ô uế trong tội lỗi; vì thế, Mẹ Maria phải là một người mẹ trong sạch, tinh tuyền không vướng tội nguyên tổ và tội riêng.

 

Hơn nữa, vinh quang của Chúa Giêsu phải gìn giữ cho Mẹ Ngài khỏi vết nhơ tội nguyên. Mục đích của Chúa Con khi xuống thế làm người là để hủy diệt uy quyền của ma quỷ và tội lỗi. Ngài đã thắng ma quỷ cả trước khi sinh ra, vì thế Mẹ Ngài cũng phải là người được ân huệ từ Con của mình.

 

“ Vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của vai trò ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu độ của Đức Trinh Nữ trên nhân loại, đều bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô.” ( LG số 60)

 

Những gì Hội Thánh Công giáo tin về Đức Maria đều đặt nền tảng trên những gì Hội Thánh tin về Đức Kitô, nhưng đồng thời giáo huấn về Đức Maria lại soi sáng thêm cho lòng tin về Đức Kitô.

 

Thiên Chúa đã tiền định cho Mẹ Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Ngài đã ban cho Mẹ những đặc ân để xứng với cung lòng cưu mang Đấng Cứu Thế. Mẹ được đầy ơn phúc, được Thiên Chúa ở cùng, chính vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria và ban cho Mẹ những hồng ân cao trọng nhất mà không ai, không phụ nữ nào ở trần thế này có được, đó là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn khiết trinh, ơn khỏi tội riêng và ơn hồn xác lên trời.

 

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này bà sẽ thụ hai, sinh hạ một con trai, và đạt tên là Giêsu.”Sau khi nghe sứ thần nói thế, bà Maria thưa với sứ thần: “ Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

 

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

 

Bấy giờ bà Maria nói: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

 

Từ tiếng Xin vâng, Đức Trinh Nữ Maria đã cộng tác vào việc cứu chuộc nhân loại nhờ vào sư tự do tin và tự do vâng phục. Tiếng xin vâng đã xác nhận Mẹ là mẹ toàn nhân loại, đã trở thành Eva mới. Adam và Evà xưa kia đã truyền lại cho hậu duệ một nhân tính bị tội lỗi đầu tiên, không còn sự thánh thiện và công chính nguyên thủy do nguyên tội thì Eva mới đã tái lập sự sống nhờ phép rửa trong Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu thiết lập. Thánh Irênê đã dạy: “ Nút dây do sự bất tuân của bà Evà thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sư vâng phục của Đức Maria, điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin, thì Đức Trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin.”

 

“Khi thưa “xin vâng” trong ngày Truyền tin và đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Maria cộng tác với toàn thể công trình Con Mẹ sẽ thực hiện. Ai nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, và là Đầu của Nhiệm Thể, đều là con của Đức Maria.” GLCG số 973)

 

Nhờ Đức Giêsu, Con Mẹ Maria mà chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa như lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêxô: “ Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.”( Ep 1:5). Mẹ Maria đã trở thành Đấng bầu cử cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa: Hãy cầu xin Chúa qua Mẹ Maria. Qua Mẹ đến với Thiên Chúa thì Ngài  sẽ không từ chối với Mẹ bất cứ điều gì. Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và Mẹ chúng ta.

 

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời! Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nầy và trong giờ lâm tử. Amen”