Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một câu hỏi quan trọng của Chúa dành cho chúng ta vào ngày phán xét

Tác giả: 
Vũ Thắng

Một câu hỏi quan trọng của Chúa dành cho chúng ta vào ngày phán xét

 

Theo các nhà thần học thì câu hỏi của Chúa Giê-su dành cho chúng ta vào Ngày Phán Xét là Ngài sẽ không hỏi chúng ta về trình độ kiến thức Thánh Kinh hay thần học như thế nào,… Một câu hỏi quan trọng mà theo các nhà thần học Chúa sẽ hỏi chúng ta là, “CON ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÀI SẢN LÀ NHỮNG ƠN HUỆ TA BAN?” – tức là Thiên Chúa muốn tính sổ với chúng ta về những ơn huệ mà chúng ta có được khi còn sống ở đời này.

 

Thật vậy trong sách Phúc Âm Mát-thêu chương 25 hay Luca chương 19, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn nước trời giống như việc một ông chủ nọ trước khi trẩy đi phương xa bèn trao cho những người đầy tớ của mình những nén bạc khác nhau và khi trở lại ông tính sổ với từng người về những nén bạc được giao phó xem họ sinh lợi thế nào để thưởng công hay là trừng phạt.

 

Đôi khi chúng ta có thể bắt gặp một số tâm hồn đơn sơ khấp khởi mừng kể với chúng ta rằng, “Bạn ơi, bạn có biết gì không? tôi được Thiên Chúa ban cho đầy dẫy mọi ơn huệ, tôi vui lắm!” – được ban cho những ơn mình xin về cơ bản là một điều rất tốt vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã lắng nghe và nhậm lời chúng ta cầu xin. Tuy nhiên chúng ta cũng không vội mừng mà hãy thận trọng với những ơn mình nhận được vì biết rằng Chúa giao cho nhiều Ngài cũng đòi lại nhiều – và sẽ đến một ngày kia Ngài sẽ tính sổ với chúng ta về những ơn huệ chúng ta nhận được khi còn sống trên dương gian để thưởng công hay lãnh án phạt.

 

Vũ Thắng