Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những trích đoạn thư Thánh Phaolô

Tác giả: 
ACE Cursillo

Những trích đoạn thư Thánh Phaolô

Đây là những trích đoạn thư Thánh Phaolô mà anh chị em Cursillo sưu tầm, góp nhặt lại thành một lá thư để dễ đọc, dễ hiểu.

 

============

Lời mở đầu

Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. (Rm 1, 1)

Kính gởi tất cả Anh Chị Em, “những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3, 12)

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho Anh Chị Em ân sủng và bình an. (Rm 1, 7)

 

Trước hết, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả Anh Chị Em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của Anh Chị Em. (Rm 1, 8)

Anh Chị Em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên Anh Chị Em! (Pl 4, 4-5)

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. (2 Cr 6, 2)

Anh Chị Em hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn. (2 Cr 7, 1)

Từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho Anh Chị Em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. (Cl 1, 9)

Tôi xin nói với Anh Chị Em là hãy sống theo Thần Khí. (Gl 5, 16)

Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (Gl 5, 22-23)

Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. (Gl 5, 25)

 

Chuẩn bị một linh đạo vững mạnh, trong Đức Kitô

Thưa Anh Chị Em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết là Thiên Chúa đã chọn Anh Chị Em. (1Tx 1, 4)

Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Anh Chị Em, (Ep 4, 1)

Thưa Anh Chị Em, Anh Chị Em thử nghĩ lại xem: khi Anh Chị Em được Chúa kêu gọi, thì trong Anh Chị Em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. (1 Cr 1, 26)

Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. (1 Cr 1, 27)

Ý muốn của Thiên Chúa là Anh Chị Em nên thánh. (1Tx 4, 3)

Anh Chị Em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà Anh Chị Em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. (Cl 2, 7)

Giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, Anh Chị Em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. (Pl 2, 15)

Anh Chị Em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. (Cl 3, 1)

Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho Anh Chị Em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi Anh Chị Em được vững vàng. (Ep 3, 16)

Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (Ep 5, 20)

Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. (Ep 5, 19)

Xin cho Anh Chị Em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn. (Ep 3, 17)

Anh Chị Em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. (1 Cr 11, 1)

Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. (Pl 1, 21).

Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. (Pl 3, 8-9)

Từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. (2 Cr 5, 16)

Tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. (2 Cr 5, 9)

Tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. (2 Cr 4, 10)

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8, 35)

Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rm 8, 38-39)

Anh Chị Em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, Anh Chị Em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh. (1 Cr 14, 12)

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho Anh Chị Em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho Anh Chị Em nhận biết Người. (Ep 1, 17)

Anh Chị Em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh Chị Em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. (1 Cr 9, 24). Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều (1 Cr 9, 25)

Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong Anh Chị Em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. (1 Cr 3, 18-19)

Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô. (1 Cr 3, 10-11)

Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. (1 Cr 10, 24)

Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. (2 Cr 4, 17)

Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? (2 Cr 11, 29)

Điều chúng tôi cầu xin là Anh Chị Em được nên hoàn thiện. (2 Cr 13, 9)

Tôi khuyên Anh Chị Em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban. (Ep 4, 17-18)

Anh Chị Em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, Anh Chị Em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí Anh Chị Em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. (Ep 4, 22-14)

 

 

Xây dựng Cộng Đoàn Huynh Đệ đích thực

 

Còn về tình huynh đệ, Anh Chị Em không cần ai viết cho Anh Chị Em, vì chính Anh Chị Em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau. (1 Tx 4, 9)

Và Anh Chị Em cũng đang làm như vậy. Thưa Anh Chị Em, tôi khuyên nhủ Anh Chị Em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho Anh Chị Em. Như vậy, lối sống của Anh Chị Em sẽ được người ngoài cảm phục. (1 Tx 4, 10-12)

Nhưng thưa Anh Chị Em, tôi hay tin có chuyện bè phái giữa Anh Chị Em. (1 Cr 1, 11)

Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, Anh Chị Em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. (1 Cr 11, 18)

Những sự chia rẽ giữa Anh Chị Em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. (1 Cr 11, 19)

Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong Anh Chị Em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh! (1 Cr 6, 1)

Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1 Cr 4, 7)

Anh Chị Em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh Chị Em chẳng nhận thấy là có Đức Giê-su Ki-tô ở trong Anh Chị Em sao? (2 Cr 13, 5)

Vì thế, Anh Chị Em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. (Cl 3, 12)

Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong Anh Chị Em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho Anh Chị Em, thì Anh Chị Em cũng vậy, Anh Chị Em phải tha thứ cho nhau. (Cl 3, 13)

Trên hết mọi đức tính, Anh Chị Em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. (Cl 3, 14)

Đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. (1 Tx 5, 15)

Đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người Anh Chị Em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó. (1 Tx 4, 6)

Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. (Pl 2, 4)

Đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. (1 Cr 4, 5)

Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho Anh Chị Em trong Đức Ki-tô. (Ep 4, 32)

Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. (Ep 6, 6)

Đừng sợ những kẻ chống đối Anh Chị Em: đó là dấu chỉ cho thấy họ sẽ bị hư vong, còn đối với Anh Chị Em, thì lại là dấu chỉ ơn cứu độ. Điều ấy là ân huệ Thiên Chúa ban. (Pl 1, 28)

Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. (Pl 2, 3)

Anh Chị Em đừng nói dối nhau, vì Anh Chị Em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi. (Cl 3, 9)

Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. (Ep 5, 4)

Đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. (Ep 4, 29)

Thưa Anh Chị Em, về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con; về đàng dữ, sống như trẻ con thì được, nhưng về mặt phán đoán thì phải là người trưởng thành. (1 Cr 14, 20)

Đừng để ai lừa dối Anh Chị Em bất cứ cách nào. (2 Cr 2, 3)

Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. (Ep 5, 11)

Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng! (Ep 4, 26-27)

Hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. (Ep 5, 15)

Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. (Ep 4, 2)

Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau (Ep 4, 3)

Hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. (Pl 2, 14)

Hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. (1 Tx 5, 14)

Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. (1 Tx 5, 21-22)

Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin Anh Chị Em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. (Pl 2, 1-2)

Giữa Anh Chị Em với nhau, Anh Chị Em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". (Pl 2, 5-11)

 

Sự hiệp nhất và tương lai của Cộng Đoàn

Thưa Anh Chị Em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ Anh Chị Em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để Anh Chị Em thờ phượng Người. (Rm 12, 1)

Tôi không muốn để Anh Chị Em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. (1 Cr 12, 1)

Thưa Anh Chị Em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.

Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.

Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.

Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói: "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói: "Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi?

Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không có thể bảo tay: "Tao không cần đến mày"; đầu cũng không thể bảo hai chân: "Tao không cần chúng mày."

Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. (1Cr 12, 4-26)

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. (Rm 12, 4-8)

 

Canh tân sứ vụ Loan Báo Tin Mừng

 

Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! (1Cr 9,16)

Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng. (1 Cr 1, 17)

Anh Chị Em hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa. (2 Tm 1, 6)

Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. (2 Tm 1, 7)

Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa. (2 Tm 1, 8)

Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng. (2 Tm 1, 12)

Hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. (2 Tm 2, 1)

Hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Ki-tô Giê-su. (2 Tm 2, 3)

Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. (2Tm 2,11-13)

Thưa Anh Chị Em, tôi nói với Anh Chị Em như nói với con cái: Anh Chị Em cũng hãy mở rộng tấm lòng. (2 Cr 6, 13)

Anh Chị Em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. (2 Cr 6, 1)

Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi Anh Chị Em. (1 Tm 4, 14)

Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. (2 Tm 2, 15)

Vì Tin Mừng chúng tôi rao giảng không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa. (1 Tx 2, 4)

Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. (1 Cr 2, 4)

Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. (1 Cr 9, 22)

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (Gl 6, 14)

Thưa Anh Chị Em, những gì Anh Chị Em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với Anh Chị Em. (Pl 4, 9)

Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những Anh Chị Em trong cùng đại gia đình đức tin. (Gl 6, 10)

Tôi khuyên Anh Chị Em hãy đặt tình bác ái lên trên hết (2 Cr 2, 8)

Vì giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. (1Cr 13, 1-3)

Thưa Anh Chị Em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi. (Pl 3, 17)

Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn Anh Chị Em. (Cl 3, 15)

Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi Anh Chị Em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. (Pl 1, 6)

 

Kết

Thưa Anh Chị Em, chính tôi, tôi tin chắc rằng Anh Chị Em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. (Rm 15, 14)

Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho Anh Chị Em điều Anh Chị Em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi. (Rm 15, 15)

Anh Chị Em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. (Cl 3, 1)

Chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. (Cl 3, 2)

Nhờ Thần Khí, Anh Chị Em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi Anh Chị Em. (Rm 8, 13).

Ngoài ra, thưa Anh Chị Em, Anh Chị Em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng Anh Chị Em. (2 Cr 13, 11)

Anh Chị Em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Các thánh ở đây gửi lời chào Anh Chị Em. (2 Cr 13, 12)

Cầu chúc toàn thể Anh Chị Em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. (2 Cr 13, 13)

Phaolô