Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câu đối Xuân Ất Mùi 2015

Tác giả: 
Lm Phạm Hồng Thái

Câu đối XUÂN ẤT MÙI 2015

 

1. Đón Xuân Ất Mùi
Cầu Phúc Bình An

 

2. Minh Niên Thiên Chúa chúc phúc lành
Xuân mới  Con Người hưởng hồng ân

 

3. Giáo Xứ mừng Xuân Tân Phúc Âm hóa
Gia đình đón Tết  Sum họp quê hương

 

4. Gia đình sum họp
Giáo xứ  an vui

 

5. Giáo dân lắng nghe Lời Thiên Chúa
Tu  sĩ   vui sống  đời hiến thân

 

6.  Cuối năm  tín hữu  cảm tạ Hồng ân
Xuân sang Thiên Chúa rộng ban phúc lành

 

7.  Công ơn Tổ tiên
     Phúc lành con cháu

 

8. Con cháu vui Xuân nơi trần thế
Tổ tiên hưởng Phúc chốn vĩnh hằng

 

Lm GB Phạm Hồng Thái