Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự bền bỉ của những người nhận được ơn cứu độ

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Sự bền bỉ của những người nhận được ơn cứu độ

 


Bài viết này là hệ quả của hai bài viết, “Làm thế nào để tôi nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa?” và “Sự chuộc tội giới hạn” – Tôi đề nghị trước khi bạn đọc bài viết này bạn hãy đọc kỹ hai bài viết trên của tác giả là bản thân người viết bài này – hai bài viết trên là một sự dạy dỗ đến từ Kinh Thánh – Là một lời tuyên chiến và là sự thách thức tất cả mọi lý luận thần học sai lầm về ơn cứu độ, sự tái sinh, và sự chuộc tội.

 

Bài viết này sẽ trình bày cho các bạn câu hỏi mà nhiều người thường quan tâm, đó là: Nếu tôi đã thực sự nhận được ơn cứu độ vậy liệu tôi có thể đánh mất ơn cứu độ không hay là nó có giá trị vĩnh viễn không bao giờ có thể bị lấy mất đi? Bài viết sẽ cung cấp cho độc giả cái nhìn thấu đáo về ơn cứu độ và sự bền bỉ của những người nhận được ơn cứu độ.

 

Thật vậy, có một thực tế đôi khi chúng ta thấy có những người ban đầu dường như có vẻ tin kính Chúa dường như có vẻ yêu mến Chúa nhưng sau một thời gian thử thách họ đã sa ngã phản bội lại niềm tin chân thật nơi Thiên Chúa, bất kính Chúa, phản bội Chúa, phỉ  báng Chúa, thờ lạy bụt thần ma quỷ và các thần ngoại bang, chìm đắm trong tội lỗi không ngóc đầu lên được,... Câu hỏi là những người như vậy liệu có được lên thiên đàng sau khi chết không? – Và đây là sự dạy dỗ đến từ Kinh Thánh rằng KHÔNG – Kinh Thánh cho biết rằng đó là những người chưa thực sự nhận được ơn cứu độ hay là tưởng mình đã nhận được ơn cứu độ nhưng thực sự là chưa hề bao giờ...

 

Trở lại với câu hỏi, “Nếu tôi đã thực sự nhận được ơn cứu độ vậy liệu tôi có thể đánh mất ơn cứu độ không hay là nó có giá trị vĩnh viễn không bao giờ có thể bị mất đi?” – Câu trả lời đến từ Kinh Thánh là nếu bạn thực sự nhận được ơn cứu độ thì ơn đó có giá trị vĩnh viễn, không bao giờ bị lấy mất và bạn sẽ bền bỉ đến cùng khi đã thực sự nhận được ơn cứu độ. Những lẽ thật sau đây đến từ Kinh Thánh sẽ giải đáp cho bạn về những thắc mắc nêu trên.

 

Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trong sách tiên tri Ê-dê-ki-en:


“26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” ( Ê-dê-ki-en 36:26-27) - Câu kinh văn này Thiên Chúa bày tỏ rằng khi chúng ta thực sự nhận được ơn cứu độ, cũng là lúc chúng ta thực sự được tái sinh như đã trình bày trong bài viết “Làm thế nào để tôi nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa?”  của cùng tác giả bản thân người viết  bài này. Và thì chúng ta được Thần Trí của Chúa ngự trị và thần trí ấy sẽ luôn luôn ngự trị trong linh hồn, sẽ giúp chúng ta đi theo thánh ý Chúa và giúp ta tuân giữ các mạng lệnh của ngài phán truyền trong Kinh Thánh.


Cùng đọc thêm trong thư Phi-líp-phê, Lời Chúa bày tỏ, “6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.” (Phi-líp-thê 1:6) – Như vậy Lời Chúa dạy dỗ rằng khi chúng ta được Thần Trí hay Thần Khí Thiên Chúa ngự trị trong linh hồn thì thần lẽ thật sẽ không rời bỏ chúng ta mà sẽ làm trọn trong chúng ta cho đến cùng để đảm bảo ơn cứu độ ấy không bao giờ bị vô hiệu mất đi. Như vậy chúng ta an tâm về luận điểm này và không phải nghi hoặc về ơn cứu độ liệu có bị lấy mất không.

 

Tuy nhiên, bây giờ có thể có người sẽ đặt ra câu hỏi: Liệu những người đã thực sự nhận được ơn cứu độ nhưng đôi khi vẫn có thể phạm tội thì sao? – Câu trả lời rằng khi một người nhận được ơn cứu độ thì theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh người đó mới chỉ được cứu rỗi một nửa – tức là được cứu độ về phần linh hồn còn phần xác thì chưa đó cũng là lý do tại sao khi chúng ta nhận được ơn cứu độ nhưng phần xác chúng ta vẫn phải chết như thường. Tuy nhiên dấu hiệu của một người nhận được ơn cứu độ là người này sẽ luôn trong tình trạng yêu mến Chúa thực sự và rất ghét tội lỗi và vì khi sống trong xác thịt yếu đuối thì đôi khi vẫn có thể phạm tội nhưng trong lòng thì quyết chí chừa bỏ tội lỗi và thật lòng ăn năn muốn làm hòa cùng Thiên Chúa.

 

Và bây giờ chúng ta tự hỏi vậy để nhận được ơn cứu độ, tôi phải làm gì? Kinh Thánh tuyên bố chúng ta phải thực sự nhận biết Chúa – Thật vậy, Lời Chúa trong sách Phúc Âm Gioan, “3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.” (Gioan 17:3) – Như vậy Chúa dạy dỗ rằng khi chúng ta muốn nhận ơn cứu độ  hay sự sống đời đời thì chúng ta phải nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô là ai. Thánh tiến sĩ Giê-rô-ni-mô thực sự rất có lý khi mạnh mẽ quả quyết, “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”.

 

Vậy thì để nhận biết Chúa tôi phải làm gì? – câu trả lời là chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Thật vậy trong sách tiên tri Isaia, Lời Chúa bày tỏ, “6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.” – tức là chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, hãy nhận biết ngài khi còn cơ hội sống trên đời này và Kinh Thánh là Lời Chúa – ngài hiện diện cách mầu nhiệm qua lời ngài trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh cũng bày tỏ thêm như trong sách Aica của tiên tri  Giê-rê-mi-a, chúng ta cùng đọc:

25 ĐỨC CHÚA xử tốt với ai tin cậy Người,
với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.

26 Biết thinh lặng đợi chờ,
đợi chờ ơn cứu độ của ĐỨC CHÚA, đó là một điều hay
.” (Aica 3:26)

 – Như vậy câu kinh văn này Thiên Chúa bày tỏ chúng ta phải biết tìm kiếm và chờ đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa đó là giờ phút của sự tái sinh trong linh hồn biến đổi chúng ta là một con người mới bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa, ánh sáng của thần trí của lẽ thật hướng dẫn chúng ta chu toàn bổn phận của mình với Chúa.

 

Như vậy, bài viết đã trình  bày rất rõ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về ơn cứu độ đó là khi chúng ta thực sự nhận được ơn cứu độ thì ơn cứu độ ấy thực sự không thể nào bị vuột mất với những ai thực tâm yêu mến Chúa, vâng giữ Lời Chúa và chúng ta  được an tâm vì Thần Khí, thần lẽ thật của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta  chu toàn bổn phận của  mình với Chúa. Chúc tụng Chúa Giê-su Ki-tô là tác giả của ơn cứu độ, ngợi khen ngài đã ban ơn cứu độ cho tất cả những ai thực  sự yêu mến ngài, thực sự cần đến ngài và  thực lòng tìm kiếm Ngài. Amen.

 

(Vũ Thắng)