Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lương thực cho cuộc hành trình

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XIX TN / B

Bài đọc 1 : (1V 19:4-8). Bài đọc 2 : ( Ep 4:30-5:2). Tin Mừng : ( Ga 6:41-51)

 

LƯƠNG THỰC CHO CUỘC HÀNH TRÌNH

 

Trong cuộc sống của mỗi người, cũng có lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, mỏi mệt, chán nản, rã rời như Êlia trên đường đi về núi Thiên Chúa. Đó là những giây phút mất hết tinh thần và nghị lực, nhưng chính trong những những giây phút ấy, chúng ta lại cần sự nâng đỡ, tiếp sức của Thiên Chúa trong cuộc hành trình đi về Nhà Cha.

 

Sau khi cho đám đông biết manna mà ông Môsê cho tổ tiên họ ăn không phải là bánh bởi trời, Chúa Giêsu công khai tự giới thiệu: “ Chính tôi là bánh trường sinh.Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Hai nét đặc trưng của Bánh Giêsu là hằng sống và từ trời xuống.

 

“ Chính tôi là bánh trường sinh”. Chúa Giêsu tự nhận mình là bánh trường sinh. Manna chỉ là lương thực nuôi sống thân xác; còn bánh này là bánh hằng sống, ai ăn thì khỏi phải chết.

 

“ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Chúa Cha đã sai Con Một Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa là bánh Chúa Cha trao ban cho thế gian, là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống bất tử cho thế gian. Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống.

 

Khi khẳng định : “Tôi là bánh từ trời xuống”, Chúa Giêsu cho chúng ta biết xuất xứ của Ngài từ đâu: từ trời xuống. Khi nghe nói thế, dân chúng không thắc mắc tại sao Ngài có thể là bánh, nhưng họ thắc mắc về xuất xứ của Ngài: “ Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse sao?”  Người Do thái xầm xì như thế là phải, vì họ không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, cùng lắm họ chỉ xem Ngài như một tiên tri. Nghe họ xầm xì với nhau, Chúa Giêsu đã xác định: “ Chúa Cha , là Đấng đã sai tôi”, và Ngài còn chứng minh cho họ biết rằng: “ Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha” ( Ga 6:46)  Qua những lời ấy, Chúa Giêsu xác định Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng được Thiên Chúa sai đến, là lương thực được Chúa Cha ban cho thế gian.

 

Khi nghe Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống,  người ta cũng chỉ hiểu như là một ẩn dụ để ví bản thân Ngài, nhưng khi nghe Ngài nói: “ Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”(Ga 6: 51b)  thì họ bắt đầu xầm xì tranh luận với nhau. Ngài muốn báo trước cho họ về sự hy sinh hiến tế của Ngài sẽ trở thành lương thực cho nhân loại trong tương lai. Bánh từ trời xuống lại trở thành một lương thực đặc biệt là chính Mình và Máu Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể để cho thế gian được sống. Chúa Kitô đã và đang hiện diện và hiện hữu với nhân loại trong thân thể tự nhiên của Ngài, trong thân xác vinh hiển của Ngài sau khi sống lại và trong bí tích Thánh Thể.

 

Tin Mừng và Thịt Máu Ngài đã trở thành lương thực cho chúng ta sau khi Ngài đã sống lại. Muốn có được lương thực đem lại sự sống đời đời thì chúng ta phải tin và đến với Chúa như Ngài đã nói: “ Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”(Ga 6: 29). 

 

Suy gẫm, học hỏi và làm theo lời hằng sống dạy là chúng ta ăn được lương thực trường sinh. Lương thực trọn vẹn mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ngày nay là Thánh lễ. Ở đó, chúng ta được ăn lương thực: Lời hằng sống và Mình Máu của Ngài.