Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lương thực vô giá

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XX TN / B

 Bài đọc 1 : ( Cn 9: 1-6). Bài đọc 2 : (Ep 5:15-20). Tin Mừng : ( Ga 6:51-58)

LƯƠNG THỰC VÔ GIÁ

 

Khi nghe Chúa nói: “ Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”, người Do thái liền tranh luận với nhau: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ấy được? “ Cũng hợp lý thôi! Làm sao một người đang sống lại có thể đem thịt mình mà làm bánh cho thiên hạ ăn được? Chỉ trừ khi ông ấy làm vật thiêu thân để cho người ta ăn. Ăn xong là hết, còn gì để lại cho cho hậu thế!

 

Nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định một lần nữa: “ Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.”( Ga 6: 53) và : “ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”( Ga 6: 54). Chúa Giêsu từ chỗ ví mình là bánh hằng sống từ trời xuống để đi đến tuyệt đỉnh của lương thực mà Ngài ban cho con người là thịt và máu Ngài.

 

Kết qủa trước tiên mà người ăn thịt và uống máu Con Người, là có “sự sống nơi mình, được sống muôn đời và được sống lại vào ngày sau hết.” Khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta được sống kết hợp mật thiết với Chúa: Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa, một sự liên kết tâm linh được củng cố giữa chúng ta và Thiên Chúa để lớn lên trong sự thân mật và trong tình bằng hữu với Ngài, đồng thời chúng ta có sự sống nơi mình, nghĩa là được ơn biến đổi con người chúng ta để sống xứng đáng và phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, sẽ được tăng thêm ơn thánh, được sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và với anh em trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi tội trọng , và bảo đảm cho một kết quả vô giá là sự sống đời đời và được sống lại vào ngày cánh chung.

 

Kết quả thứ hai là “ai ăn thịt và uống máu” của Chúa” thì được ở lại trong Chúa và Ngài ở lại trong người ấy.”( Ga 6: 56) Như thế, ai ăn thịt và uống máu Con Người thì cũng  như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Chúa Con và Chúa Con sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Thịt và máu Chúa Con cũng sẽ nhờ Chúa Con mà được sống như vậy.

 

Một ngày Chúa nhật nọ, trời mưa rét lạnh lẽo, ông Mazoni, một thi sĩ nổi tiếng của nước Ý, đứng lên tạm biệt các bạn để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Các bạn ông khuyên: “ Trời mưa lạnh, nhà thờ thì xa, thôi để Chúa nhật tới đi cũng được.” Thi sĩ Mazoni duyên dáng trả lời: “ Trong các bạn, nếu có ai mất 100 ngàn lires ( đồng tiền Ý), chắc không ai chịu ngồi chờ đến trời ấm áp mới đi tìm. Nhưng 100 ngàn lires là gì so với một Thánh lễ!”

 

Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “ Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống trong những ngày đen tối.”(Ep 5: 15-16) Chúng ta tham dự Thánh lễ, tham dự tiệc Thánh Thể với tâm tình nào? Đến trễ, về sớm hay đi cho xong bổn phận theo luật buộc, đi vì thói quen?  hay chúng ta tham dự Thánh lễ để có được lương thực nuôi đưỡng linh hồn? Thánh lễ là một bữa tiệc mà Chúa Giêsu đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những đói khát sâu xa nhất của tâm hồn.