Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chướng tai

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXI TN / B

Bài đọc 1 : ( Gs 24:1-2;15-18). Bài đọc 2 : ( Ep 5:21-32). Tin Mừng: ( Ga 6:60-69)

CHƯỚNG TAI !

Khi nghe ai nói một điều gì đó xa lạ với nhận thức của mình,hoặc nhìn thấy một hình ảnh nào đó trái nghịch với cái thường tình làm cho khó chịu, người ta thường nói : “chướng tai gai mắt”.

 

Nhân dịp hóa bánh ra nhiều nuôi sống hơn năm ngàn người ăn no nê, Chúa Giêsu giới thiệu mình là bánh hằng sống từ trời xuống. Họ cảm thấy chướng tai khi nghe Ngài tự xưng mình là “ bánh từ trời xuống”, vì họ biết gốc tích của Ngài từ đâu; rồi tiếp đến, khi nghe Ngài nói bánh từ trời xuống ấy chính là thịt máu Ngài: “ Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi sẽ được sống  đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.”( Ga 6: 53-55) thì người Do thái phản ứng : “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  và ngay cả đến các môn đệ của Ngài cũng cảm thấy chướng tai: “ Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi?”. Họ đánh giá Chúa như một người không bình thường, nên nhiều người và “ nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.” Đó là một cuộc khủng hoảng về đức tin. Chúa Giêsu  không trách họ, nhưng nhẹ nhàng nói với họ rằng: “ Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?”

 

Rõ ràng nhiều người và nhiều môn đệ đã rút lui, vì họ chưa nhận ra Đấng đang nói với họ là ai. Chúa Cha là Đấng toàn năng, thì Ngôi Hai Thiên Chúa toàn năng có gì khó trong việc trao ban mình và máu mình làm lương thực nuôi sống con người trong cuộc hành trình đi về nhà Cha? và làm sao con người hiểu được vì yêu thương mà Ngài tự hiến thân mình làm của ăn để nuôi sống con người, để hiện diện, để cùng đồng hành với con người trên cuộc hành trình đi về quê trời. Nếu đã đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng, Đấng sáng tạo muôn loài, thì sao con người lại thách đố, so sánh Ngài với giới hạn của con người? Điều tôi không thể lý giải, đó mới là điều tôi phải tin.

 

Lời của Thiên Chúa là chân lý, là sự thật, là lẽ sống. Thiên Chúa không lường gạt ai. Nếu tin Thiên Chúa thì tin lời Ngài. Không thể tin Thiên Chúa mà lại không tin Lời Ngài. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.”( Ga 6:63). Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho hết mọi người qua chính cuộc sống của mỗi người, qua sự tự do và ý chí của con người để cho Thiên Chúa hành động.

 

Nhìn vào cuộc sống hôm nay, khi áp dụng tám mối phúc của Chúa vào cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng thấy chướng tai.. Trong lúc ai cũng bôn ba để được giàu sang phú quí mà Chúa lại chúc phúc cho người nghèo khó. Chàng thanh niên giàu có đã rút lui khi nghe Chúa dạy về bán hết gia tài đi rồi đến theo Ngài.

 

Có thể chúng ta trở thành Kitô hữu sau khi sinh ra hay về sau này, nhưng rồi đến một ngày nào đó chúng ta lại quay trở lại đạt vấn đề, nghi vấn về giáo lý, về những lời giảng dạy của Chúa để rồi lại cho rằng lời Chúa nghe chướng tai. Có khi chúng ta đòi phải thấy mới tin, có khi bán tín bán nghi, có khi tin vì a dua; nhưng Chúa lại chúc phúc cho người không thấy mà tin!

 

Lm Trịnh Ngọc Danh