Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đầu óc bè phái

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXVI TN / B

Bài đọc 1 : ( Ds 11:25-29). Bài đọc 2 : ( Gc 5:1-6). Tin Mừng : ( Mc 9:38-43.47-48)

 

ĐẦU ÓC BÈ PHÁI    

 

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Đó là lời của Chúa Giêsu nói khi ông Gioan đến trình báo cho Ngài rằng: “ Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” Các môn đệ đã ngăn cản một người nào đó đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ, vì không thuộc nhóm môn đệ đi theo Chúa. Đó là biểu hiện của đầu óc bè phái, cục bộ.

 

Trừ quỷ là một việc làm có ích cho người bị quỷ ám, sao không khuyến khích người ta làm mà lại ngăn cản? Không biết người ấy có trừ được quỷ hay không, nhưng người ấy đã nhân danh Thầy, tức là họ đặt tin tưởng vào Thầy, mà đã đặt tin tưởng vào danh Thầy thì tức là người ấy không chống đối, mà không chống đối tức là ủng hộ: “ Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Lý do các môn đệ ngăn cản người ấy nhân danh Chúa mà trừ quỷ vì người ấy không thuộc nhóm của Chúa là não trạng cục bộ sẽ dẫn đến đầu óc bè phái, phân cách, chia rẽ, ích kỷ, hẹp hòi.

 

Các môn đệ của Chúa đã thiết lập một bức tường ngăn cách giữa người theo Chúa và những người tin nhưng chưa thuộc về nhóm đi theo Chúa. Đi theo Chúa, thuộc nhóm những người được tuyển chọn không phải là một đặc quyền, đặc lợi dành cho riêng ai để tự phụ, tự mãn, sống tách biệt phân cách với người khác, kết bè kết đảng, cô lập mình trong một tổ chức.

 

Não trạng cục bộ là tạo tảng đá gây vấp ngã cho người khác, khi bất công, không công bằng trong cách đối xử, khi hạ thấp người khác, khi loại trừ kẻ khác, khi phê bình một cách bất công.

 

Chúa lên án người có đầu óc bè phái. Ngài nói: “Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Như thế, dù không thuộc nhóm theo Chúa, nhưng đã hành động vì yêu thương, vì danh  Đức Kitô thì họ cũng được thưởng công, và ngược lại một người đi theo Chúa, nhưng lại ngăn cản niềm tin của người khác hay làm cớ cho người ta vấp ngã,thì tội càng đáng phạt hơn.  “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”.

 

Ý Chúa muốn là con người đối xử với nhau bằng tình thương vì danh Chúa, vì lòng tin vào Ngài. Đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa của người khác là một trọng tội. Ngăn cản, cản trở niềm tin của người ta đến với Chúa bằng cách nào thì cũng là nguyên cớ cho người ta sa ngã.

 

Chúa Giêsu không đồng ý việc các môn đệ ngăn cản một người nào đó nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Ngài cảnh giác các ông về mối nguy cơ muốn chiếm độc quyền về đức tin. Ngài không chấp nhận một cộng đoàn, một Hội thánh khép kín, kín cổng cao tường, trở thành một pháo đài, nhưng là phải mở rộng vòng tay đón tiếp bất cứ ai : “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

 

Lời Chúa là một bài học về sự cởi mở và lòng bao dung với hết mọi người,vì Nước Trời không danh riêng cho ai, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho ai tạo nên tảng đá vấp ngã cho người khác.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh