Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giao ước tình yêu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXVII TN / B

Bài đọc 1 : ( St 2:18-24). Bài đọc 2 : ( Dt 2:9-11). Tin Mừng : ( Mc 10: 2-16)

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU

 

Vào đời nhà Tống, có một ông quan tên là Hứa Doãn. Ông là một người có tài văn chương, đỗ tiến sĩ, có nhiều chính sách rất hay, được dân chúng cảm phục, nhưng vợ ông lại là một người phụ nữ kém nhan sắc. Khi làm lễ cưới xong, đem vợ về, Hứa Doãn thấy vợ xấu, muốn lập tức bỏ đi ngay, bèn hỏi Nguyễn thị là vợ ông rằng:  “ Đàn bà có tứ đức. Nàng được mấy đức? “

 

Nguyễn thị thưa: “ Thiếp đây chỉ kém có ‘dung’ mà thôi.” Rồi nàng liền hỏi: “ Người học thức có bách hạnh, dám hỏi chàng được mấy hạnh?”

 

Hứa Doãn đáp: “ Ta đây đủ cả bách hạnh.”

 

Nguyễn thị nói: “ Bách hạnh thì đức là đầu, chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức, sao lại bảo là có đủ bách hạnh được?”

 

Hứa Doãn nghe nói, có sắc thẹn. Từ bấy giờ, hai vợ chồng sống yêu mến, kính trọng nhau suốt đời. ( Thế Thuyết)

 

Câu chuyện vợ chồng Hứa Doãn nói lên một thực trạng của con người là không ai là người hoàn hảo để có thể lên án người khác.

 

Thiên Chúa hiểu rõ con người. Ngài biết người nam sống một mình không tốt nên đã tạo dựng có nam có nữ để làm bạn với nhau, để sống nâng đỡ thông cảm cho nhau.  Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. “ Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, con người không được phân ly.”  Nhưng “ chính vì con người lòng chai dạ đá, nên Môisê đã phải nhượng bộ mà “cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.”

 

Mục đích của hôn nhân giữa người nam và người nữ là tạo nên một cộng đồng sống chung suốt đời. Tự bản tính của hôn nhân là hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và về việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất khả phân ly và đón nhận con cái. Đánh mất đi những mục đích ấy, người vợ hoặc chồng trở nên ích kỷ hẹp hòi, và từ đó phát sinh đỗ vỡ. Một trong những bi kịch của đời sống hôn nhân, đó là vấn đề ly dị.

 

Không thực hiện theo kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa là con người đi sai mục đích của Ngài. Ly dị là đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Ngày nay, người ta tìm mọi lý đo để chia tay, ly dị nhau. Nhưng xét cho cùng thì những lý do người ta nêu ra cũng chỉ là để thỏa mãn ý riêng sở thích của mình mà thiếu sự hy sinh, tha thứ chịu đựng lẫn nhau. Ngày xưa, vì ương ngạnh, cứng đầu mà ông Môisê đành phải nhượng bộ cho viết giấy rẫy vợ. Ngày nay, vì có tự do, người ta chống đối, đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa bằng việc đòi hỏi hôn nhân đồng giới, một thứ hôn nhân đi ngược với tự nhiên. Một đòi hỏi bệnh hoạn thế mà người ta vẫn ủng hộ, chấp nhận như một thực tế của xã hội.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác định lập trường của Ngài về vấn đề hôn nhân, đồng thời nhấn mạnh đến nghĩa vụ của hôn nhân là vợ chồng sống chung thủy với nhau: “ Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Hôn nhân là một giao ước tình yêu. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israen cũng được biểu hiện dưới hình ảnh của một tình yêu hôn nhân độc hữu và thủy chung : Con Thiên Chúa khi nhập thể và hiến mạng mình đã liên kết với toàn thể nhân loại được Ngài cứu chuộc.