Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự Thẩm Thấu Của Đức Tin

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Sự Thẩm Thấu Của Đức Tin

 

Là người Ki-tô, chúng ta vẫn thường nghe “ Tôi nhận được ơn cứu độ bởi đức tin hay niềm tin chân thật đặt nơi Thiên Chúa” – điều này thật phải, Kinh Thánh cũng dạy dỗ như vậy! Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là, “Đức tin dẫn đến ơn cứu độ của chúng ta đến từ đâu? Bởi sự nỗ lực của ý chí cá nhân hay là phát xuất từ Thiên Chúa?” – Bài viết sẽ cung cấp cho độc giả, các tín hữu Ki-tô cái nhìn thấu đáo về đức tin dẫn đến ơn cứu độ.

 

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu đức tin là gì? – Trong thư gửi tín hữu Do Thái, thánh Phao-lô đã định nghĩa ngắn gọn cho chúng ta, “1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” (Do Thái 11:1) – Như vậy câu kinh văn này cho biết đức tin cũng giống như là ánh sáng thiêng liêng, ánh sáng nội tâm để chúng ta nhìn đến và hy vọng hay là soi sáng cho chúng ta biết và tin những điều mặc dù con mắt thể xác hiện tại không xem thấy.

 

Kinh Thánh còn nhấn mạnh hơn nữa về sự quan trọng của lòng tin, đức tin. Chẳng hạn chúng ta cùng đọc trong thư Ê-phê-sô, “8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;9 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. “(Ê-phê-sô 2:8-9) – Câu kinh văn này cho chúng ta biết lòng tin hay đức tin khiến chúng ta nhận được ơn cứu độ chính là một ơn huệ của Thiên Chúa chứ không hoàn toàn bởi công sức hay nỗ lực cá nhân.

 

Thật vậy, giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo cũng dạy rằng, “Đức tin là một hồng ân siêu nhiên của Thiên Chúa. Để tin, con người cần đến những trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thần” (GLHTCG điều 178)

 

Vậy nếu nói đức tin là một ơn huệ của Thiên Chúa thì ơn huệ ấy tác động như thế nào đối với chúng ta là những người muốn lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa? – Câu trả lời ngắn gọn là: Chúng ta nhận được ơn cứu độ là bởi Đức Tin của Đức Giê-su Ki-tô và đức tin ấy thẩm thấu qua đức tin của chúng ta. Nói cách khác đức tin hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu hay dẫn truyền, thông truyền.

 

Thật vậy, chúng ta cùng đọc trong thư Ga-lát, “16 Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.” (Ga-lát 2:16)

 

Câu kinh văn trong thư Ga-lát nói rằng con người được nên công chính là nhờ vào lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Thực ra đối chiếu với nguyên bản tiếng Hy Lạp sát nghĩa hơn sẽ là, “… con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng bởi Đức tin của Đức Giê Ki-tô…”

Trong các bản Kinh Thánh Anh Ngữ, nhiều bản đã dịch chưa được sát nghĩa câu gốc Ga-lát 2:16, chẳng hạn trong bản New American Bible dịch toát ý như sau:
 


“16 who know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified.” (NAB, Galatians 2:16)

 

Tuy nhiên, một số thủ bản Anh Ngữ khác dịch sát nghĩa hơn, chẳng hạn bản King James dịch như sau:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. (KJ, Galatians 2:16)

 

Bây giờ chúng ta hãy cùng đối chiếu giữa hai bản NAB và KJ chúng ta đã thấy sự khác biệt - Ở bản NAB dịch là “faith in Jesus Christ”, còn bản KJ dịch sát nghĩa là “faith of Jesus Christ” – bản NAB dịch toát ý là “đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô” còn bản KJ dịch sát nghĩa là “ đức tin của Chúa Giê-su Ki-tô”

 

Thực ra vấn đề dịch toát ý hay sát nghĩa trong câu kinh văn sách Ga-lát trên cũng không quá nghiêm trọng, thông tin trên chủ yếu khẳng định cho chúng ta biết cách rõ ràng hơn rằng đức tin dẫn đến ơn cứu độ là bởi đức tin của Đức Giê-su Ki-tô và đức tin ấy thẩm thấu, truyền dẫn qua đức tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta có thể tham khảo trong thư Rô-ma, “17 Vì trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.” (Rôma 1:17)

 

Đức Giê-su Ki-tô chính là tinh túy của đức tin và là mạc khải trọn vẹn của lòng tin dẫn đến ơn cứu độ. Kinh Thánh cho biết đức tin chúng ta có được là nhờ lắng nghe Lời Chúa, Lời của Đức Giê-su Ki-tô – Ngôi Lời nhập thể làm người, thật vậy, “17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.” (Rô-ma 10:17)

 

Đôi khi có thể có người sẽ tự hỏi, “Ồ, Đức Giê-su cũng có đức tin sao? Tôi tưởng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa chắc ngài sẽ không cần đâu chứ?” – Xin thưa là có, vì Đức Giê-su Ki-tô cũng là con người chỉ khác với mọi người là ngài vô tội và không có sự dữ nào thắng được. Nói đúng hơn Chúa Giê-su mang hai bản thể Thiên Chúa và bản thể loài người. Một trong những danh hiệu của Đức Giê-su là Đấng Trung Tín (Faithful) – ngài là Đấng có đức tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa Cha là cha ngài; ngài đã tín thác, trung thành vâng lời Chúa Cha trọn vẹn mọi điều đến nỗi bằng lòng hy sinh chịu chết trên cây thánh giá vì tội lỗi nhân loại hầu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.

 

Như đã nói ở trên rằng đức tin dẫn đến ơn cứu độ là bởi đức tin của Đức Giê-su thẩm thấu qua đức tin của chúng ta vậy thì chúng ta có góp phần nào trong đức tin của mình không hay chỉ bởi một mình Thiên Chúa? – Xin thưa rằng: Có! – việc đức tin hay niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa cũng do ý chí của chúng ta đáp lại hồng ân cao trọng này, tuy nhiên chúng ta phải luôn nhớ rằng Thiên Chúa phải đi bước trước, ngài sẽ dẫn lối khiến đức tin của chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với đức tin con ngài là Đức Giê-su Ki-tô theo mức độ nhất định tùy theo lòng tin và sự vâng phục của chúng ta dành cho Chúa.

 

Thật vậy, chúng ta cùng lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo về luận điểm này: “Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa tuôn ban. “Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: Ngài đánh động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, Ngài mở mắt lý trí và cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý”” (GLHTCG điều 153).

 

 

Như vậy câu nói, “Tất cả là hồng ân” thật là chí lý và ý nghĩa và đức tin mà chúng ta có được hay dẫn đến ơn cứu độ cũng là một hồng ân, là một món quà nhưng không đến từ Thiên Chúa.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là cội rễ và cuối cùng của đức tin, xin cho niềm tin của chúng con được trọn vẹn nơi Chúa, xin cho tinh thần của Chúa thấu nhập vào tinh thần, tư tưởng, sự ước ao, lời nói và việc làm của chúng con. Xin cho chúng con được trung tín với Chúa trong sứ mạng Chúa giao phó để chúng con biết chu toàn bổn phận của chúng con đối với Chúa trong hành trình lữ thứ trần gian. Amen.

 

(Vũ Thắng)