Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vua tình yêu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN XXXIV TN/ B LỄ CHÚA KITÔ VUA

Bài đọc 1 : (Đnl 7:13-14). Bài đọc 2 : ( Kh 1:5-8). Tin Mừng : ( Ga 18:33-37)

 

VUA TÌNH YÊU

Không biết vì thật lòng hay có ý mĩa mai, ông Philatô đã hai lần hỏi Chúa Giêsu có phải là vua không. Lần thứ nhất ông hỏi: “ Ông có phải là vua dân Do thái không?” Chúa Giêsu không trả lời phải hay không phải, nhưng Ngài lại hỏi: “ Ngài tự ý nói điều đó, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Câu trả lời của Philatô vô tình lại nói lên một sư thật: dân ngoại lại tuyên xưng Chúa Giêsu là vua, còn dân Chúa lại phản bội, không chịu nhận biết Ngài: “Tôi là người Do thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi?” Chúa Giêsu không trực tiếp xác nhận, nhưng gián tiếp Ngài xác nhận là vua, khi Ngài nói: “ Nước tôi không thuộc về thế gian này.” Như thế, Ngài có một vương quốc, nhưng vương quốc của Ngài không thuộc thế gian này. Nghe nói thế, lần thứ hai Philatô lại hỏi: “ Vậy ông là vua sao?” Chúa Giêsu cũng chưa  chính thức tuyên bố Ngài là vua, nhưng gián tiếp xác nhận qua câu nói của Philatô: “ Chính Ngài nói rằng tôi là vua.”  Chúa Giêsu là vua, nhưng chỉ thực sự là vua khi Ngài chịu chết trên thánh giá và sau ba ngày sống lại. Thánh giá là ngai vàng để Vua Kitô đăng quang.

 

Nhiệm vụ đầu tiên của Vua Kitô là: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Chính Philatô cũng chưa biết sự thật ấy là gì, nên ông đã hỏi: “ Sự thật là gì?”

 

Sự thật đầu tiên là nhận biết, tôn thờ chỉ  một Thiên Chúa duy nhất là Đấng tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Ngài là Anhpha và Ômêga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng. Ngôi Hai Thiên Chúa đã được Chúa Cha ban cho mọi quyền năng trên trời dưới đất, vì thế Chúa Giêsu là Vua vũ trụ.

 

Sự thật thứ hai là con  người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng con người, vì yếu đuối đã sa ngã, đi trái đường lối của Thiên Chúa, đã phải sống trong tình trạng tội lỗi và diệt vong. Vì yêu thương và muốn cứu vớt loài người, Chúa Cha đã sai Con Một yêu dấu của Ngài xuống trần gian để gánh tội lỗi cho nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người không phải thiết lập một vương quốc ở trần gian này, nhưng là để làm chứng, để chuẩn bị cho một vương quốc sự thật mà ai nghe theo sự thật là con dân của vương quốc ấy.  Con dân của vương quốc ấy sẽ có sự sống đời đời, không bị diệt vong vì tội lỗi.Tin Mừng là những sự thật cho ai nghe theo tiếng của Vua sự thật. Như thế Chúa Giêsu là Vua sự sống vĩnh cửu, không ai có thể cướp lấy sự sống ở nơi những ai tin và nghe theo tiếng nói của Vua Sự thật

 

Sự thật thứ ba là Con Thiên Chúa xuống trần gian không phải để cai trị, không phải để thiết lập một vương quốc để thống trị nhưng để thiết lập một vương quốc yêu thương, không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ con người như tôi tớ. Vì yêu thương loài người mà Ngôi hai Thiên Chúa đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận yếu hèn của con người và đã vâng lời cho đến chết trên thập giá. Ngài đã hiến trọn mạng sống mình vì yêu. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu phục vụ.

 

Những câu hỏi của ông Philatô: “ Vậy ông có phải là vua dân Do thái không” và “ Sự thật là gì?” có lẽ cũng là những câu hỏi của những ai chưa tin, không tin hay tin mơ hồ về Thiên Chúa. Những câu hỏi ấy sẽ được trả lời vào ngày phán xét chung, ngày Vua Vũ trụ, Vua Tình yêu, Vua sự Thật ngự trên ngai để xét xử loài người. “ Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đám ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen.” ( Kh 1: 7)

 

Lm Trịnh Ngọc Danh