Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

"Người Chúa Yêu"

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

"Người Chúa Yêu"


Nếu ai đó được Thiên Chúa tỏ cho biết mình được ban cho tước hiệu sau thì tôi tin rằng mọi tước hiệu mà thế gian ban cho không thể nào sánh bằng đó là tước hiệu "Người Chúa yêu". Thật vậy trong số 12 vị tông đồ tiên khởi của Chúa Giê-su thì thánh Phê-rô được Chúa chọn làm tông đồ trưởng tuy nhiên duy nhất thánh Gioan tông đồ được Kinh Thánh nhắc đến là "Người Chúa yêu" - Trong một số mạc khải tư Chúa Giê-su tiết lộ ngài ưu ái tông đồ Gioan vì thánh Gioan là người đầy nhiệt tâm, trong sạch và tinh khiết như hoa huệ. Thật vậy, trong giờ phút hấp hối trên thánh giá trước khi về với Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su đã trao phó vị tông đồ này cho Đức Mẹ như là con riêng của Mẹ Maria.

 

Vì tước hiệu "Người Chúa yêu" là một tước hiệu cao quý hơn mọi tước hiệu thế gian và thông thường 'quý' thì đi đôi với 'hiếm' nên ít người có thể đạt được. Theo tôi thì để đạt được tước hiệu cao quý này thì người Ki-tô hữu trong mọi bậc sống cần có những phẩm chất sau:

 

1- Phải có trái tim quảng đại dành cho Thiên Chúa


2- Sẵn sàng hy sinh nhiều vì Nước Trời 


3- Dám sống theo tinh thần các thánh bằng cách rèn giũa cho mình những nhân đức thật sáng


4- Có lòng nhiệt thành tông đồ theo sứ mạng Chúa trao phó

 

Lời nguyện: Lạy Chúa! nếu con không xứng đáng với điều con xin thì xin Ngài đoái thương ban cho con ơn để trở nên xứng đáng với điều con xin.

 

(Vũ Thắng)