Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đóa hoa tiền định

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Đóa hoa tiền định

 

Từ trước khi tạo dựng vũ trụ, Chúa Trời đã biết trước mỗi một người trong chúng ta được sinh ra và ngài đã tiền định một loài hoa gắn liền với tâm hồn mỗi người. Bạn có thể được tiền định để trở nên xinh đẹp như một đóa hồng, bông huệ, hoa tulip, thược dược, mẫu đơn, … hay thậm chí chỉ là một bông hoa mười giờ đơn sơ và nhỏ bé. Việc của chúng ta không phải là cố gắng ép mình để trở nên một đóa hoa phi thường, đúng hơn là cố gắng nhận ra xem loài hoa nào mang tên ta. Thật vậy, triết gia Socrates – nhà hiền triết tiền Ki-tô đã từng có câu nói rất nổi tiếng, “Hãy tự biết lấy chính mình!” - Nếu chúng ta nhận ra mình dù chỉ là một bông hoa mười giờ đơn sơ và nhỏ bé và tỏa đúng hương sắc, tôi tin rằng bông hoa mười giờ ấy cũng có thể được cắm trong chiếc lộc bình quý gồm nhiều loại hoa muôn kích cỡ, muôn màu sắc dâng trên bàn thờ Thiên Chúa.

 

Nguyện gẫm: Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con ! Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra rằng càng tham vọng thì chúng con càng đau khổ dù rằng tham vọng của chúng con tưởng chừng như là chính đáng vì sẽ có những cám dỗ xảy ra khi tham vọng ấy không phù hợp với thánh ý Chúa. Giống như hai thánh tông đồ Gioan và Gia-cô-bê khi xưa cả gan đến xin Thầy Giê-su muốn được ngồi bên hữu và bên tả trong Nước Chúa và sẵn sàng uống chén đắng Chúa trao nhưng Chúa đã tỏ cho biết vị trí của mỗi người trong nước thiên đàng đã được Chúa Cha tiền định sắm sẵn từ trước. Xin Chúa giúp chúng con luôn được bình an và đầy tin tưởng rằng thiên đàng là nơi hạnh phúc tột cùng mà trí óc trần gian không thể tưởng tượng nổi và xin giúp chúng con được an tâm và hài lòng về phần phúc trên thiên đàng Thiên Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng con khi chúng con trung thành phụng sự Chúa trong sứ mạng được trao phó vì ngài là Đấng Toàn Tri, là Đấng hiểu rõ chúng con hơn chính mình và biết điều tốt nhất để ban cho chúng con.

 

Vũ Thắng