Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôn nhan Thương Xót

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

TÔN NHAN THƯƠNG XÓT
(Nhạc: Paul Inwood, lời Việt: Trầm Thiên Thu)

Ca đoàn Vương cung Thánh đường Gx Phú Nhai trình bày.

See video