Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lộc Thánh đầu năm

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Minh Niên Khai Bút

 

Lộc Thánh đầu năm


Bính Thân Năm Thánh Từ Bi,
Yêu thương, Tha thứ cho đi mọi người,
Tình Cha Thương Xót khôn nguôi, 
Thương yêu tất cả, trọn đời cho con.   

 

(Ep. 4:32)

 

Jos. Tú Nạc, NMS