Người Công giáo phản ứng với việc Biden chọn Harris là ứng viên phó tổng thống: “vô cùng sai lầm”