Maria lên trời, một cam kết phục sinh của thân xác chúng ta