Những triệu chứng báo hiệu lây nhiễm siêu virus covid “tâm linh”