Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Ý Chỉ Xin Cầu Nguyện

Các Ý Chỉ Xin Cầu Nguyện (Prayer Requests)

Muốn xin cầu nguyện email về ychicaunguyen@gmail.com

LM Michael Khổng sẽ dâng các ý chỉ xin trong mỗi thánh lễ.

================