Thái tử và Grand Imam đón tiếp ĐGH Phanxicô tại Abu Dhabi