Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube Bài Ca Rửa Chân

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

BÀI CA RỬA CHÂN

Nhạc: Trầm Thiên Thu, Lờ: Ga:13:1-20, Trình bày: Việt Thắng.
Imprimatur: Dom. Nguyễn Chu Trinh, Gm Gp Xuân Lộc, 2014.
In trong Cung Thánh 12 – Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh.

 

See video