Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mầu nhiệm là gì?

Mầu nhiệm là gì?
 
Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, Cha xứ giảng về mầu nhiệm như sau: 
 
- Mầu nhiệm là một điều chúng ta không thể hiểu cho dù chúng ta có tìm hiểu bao lâu đi nữa. Cha bỗng dừng lại và hỏi:
 
- Ai biết ngoài mầu nhiệm một Chúa ba ngôi còn có mầu nhiệm gì nữa?
 
Một ông lão giơ tay trả lời:
 
- Thưa cha, còn có mầu nhiệm hôn nhân.
 
Cả nhà thờ cười to. Cha xứ thắc mắc:
 
- Sao ông lại cho hôn nhân là mầu nhiệm?
 
Ông lão giải thích:
 
- Thưa cha, cưới nhau đã 50 năm mà con vẫn chưa hiểu vợ con cha ạ.
 
Cha xứ: ???!!!...
 
  
 
Mimosa phụ trách