Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thí dụ tuyệt vời về một Thiên Chúa ba ngôi

Thí dụ tuyệt vời về một Thiên Chúa ba ngôi
 
Sơ:
- Em nào có thể cho sơ một thí dụ về một Thiên Chúa ba ngôi.
 
Tèo giơ tay:
- Thưa, một Thiên Chúa ba ngôi giống như một gia đình trong đó: có ba em, mẹ em và em. Tuy ba người nhưng là một gia đình.
 
Sơ khen:
- Thí dụ hay quá ! Thế ai là ngôi Chúa Giêsu?
 
Tèo:
- Thưa là em.
 
Sơ:
- Sao lại là em?
 
Tèo:
- Thưa vì em thường hay bị đánh đòn nát hết cả và mình (giống như Chúa Giêsu).
 
Sơ: ???!!!...
 
  
 
Mimosa phụ trách