Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Được Nuôi Sống Hơn 13 năm Chỉ Nhờ Vào ThánhThể

Tác giả: 
Bách Việt
Được Nuôi Sống Hơn 13 năm Chỉ Nhờ Vào ThánhThể
 
CHÂN PHƯỚC ALEXANDRINA MARIA DA COSTA
BỒ ĐÀO NHA, 1904-1955
 
 
Alexandrina bị mắc bệnh liệt từ năm 21 tuổi, sau khi trải qua một biến cố bạo động hãi hùng mà bà đã thoát khỏi. Bà không cho phép mình mãi đắm chìm trong sự buồn rầu cô độc, và còn suy gẫm, “Lạy Chúa, Ngài là tù nhân phải nằm trong Nhà tạm, cũng như con phải nằm liệt trên giường, để chúng ta có thể làm bạn với nhau.” 
 
Sau khi chịu đựngnhững cơn đau đớn thể xác vì bệnh bại, bà còn trải qua những đau đớn thần bí: trong 4 năm liên tiếp, vào mỗi ngày thứ Sáu, bà cảm nhận những sự đau khổ của cuộc Thương Khó của Chúa Giê Su. Sau thời kỳ này,  suốt trong khoảng thời gian 13 năm  bà chỉ sống nhờ vào Thánh Thể. Cuộc đời bà đã trở nên một lời cầu nguyện liên lỉ cho phần ơn ích của những người tội lỗi. 
 
Alexandrina Maria sanh ra ở Balasar, Bồ Đào Nha ngày 30 tháng 3, 1904. Ở tuổi 14, vì muốn thoát khỏi sự tấn công của ba người đàn ông, bà nhảy qua khỏi cửa sổ, nhưng không tránh khỏi bị thương nặng. Kết quả thật tàn nhẫn xảy ra liền sau đó. Vài năm sau, vì bệnh liệt bị trở cơn, bà phải chịu đựng đau khổ cho 30 năm còn lại. Tuy vậy, bà không hề tuyệt vọng,và luôn tín thác vào Chúa Giêsu những lời sau: “Lạy Chúa, Ngài là tù nhân nằm trong Nhà tạm, cũng như con là tù nhân nằm liệt trên giường theo ý Chúa, để chúng ta có thể làm bạn với nhau.” 
 
Kết quả là Alexandrina Maria được ơn trải qua kinh nghiệm thần bí mạnh mẽ hơn . Từ ngày thứ sáu , 3 tháng 10 năm 1938 đến 24 tháng 3, 1942; qua 182 lần, bà sống lại cuộc Thương Khó của Chúa Giê Su. Từ năm 1942 cho đến khi chết, bà chỉ sống  nhờ vào việc rước Thánh Thể mà thôi.
 
Trong một cuộc chữa trị tại bệnh viện Foce del Douro gần Opotto, các bác sĩ đã quan sát tình trạng chay tịnh và anuria (không có nước tiểu) của bà, trong suốt và 40 ngàyvà 40 đêm. Sau mười năm bị liệt giường  phải nằm một chỗ, căn  bệnh mà bà đã kết hợp với Thánh Thể cho việc hoán cải của các linh hồn tội lỗi, Chúa Giêsu đã hiện ra với bà vào ngày 30 tháng 7, 1935. Chúa đã phán với bà: “Sự sống của con phải do Ta mà có, như thế con mới có thể làm chứng cho thế gian biết rằng Thánh Thể quý báu dường nào…” “Sợi dây ràng buộc con người vào Satan mạnh nhất là xác thịt, và các tội do xác thịt đem lại . Chưa bao giờ thế giới  lại đầy dẫy những việc xấu xa và tội ác như ngày nay! Chưa bao giờ lại có nhiều tội lỗi như bây giờ…Thánh Thể - Mình và Máu của Ta- con hãy xem, Thánh Thể chính là ơn cứu độ của thế gian!” 
 
Đức Mẹ cũng hiện đến với bà vào ngày 12 tháng 9 năm 1949, với tràng chuỗi Mân côi trong tay, và nói rằng: “Thế giới đang hấp hối và sắp chết trong tội tỗi. Mẹ ao ước mọi người đều cầu nguyện. Mẹ ao ước mọi người đều sám hối. Mẹ sẽ bảo vệ những người Mẹ yêu thương và toàn thế giới với chuỗi Mân côi của Mẹ.” 
 
Ngày 13 tháng 10 năm 1955, cũng là ngày kỷ niệm lần Đức Mẹ hiện ra cuối cùng ở Fatima, người ta nghe Alexandria reo lên: “Ôi  tôi thật vui mừng, vì tôi sắp đi đến thiên đàng.” Bà mất đi lúc 7:30 tối ngày hôm ấy. 
 
 

Để có thể xem hình ảnh của Phép lạ Thánh Thể này xin vào mạng The Real Presence.org. Xong nhấn vào Eucharists , Miracles,  Tiếng Việt ; Các Thánh, Các Nhà Thần bí và Thánh Thể.


 

Bách Việt