Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Lời Trên Thập Giá

Tác giả: 
Tuấn Kim

Youtube: Lời Trên Thập Giá
Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc: Tuấn Kim
Slideshow: Vân Đỳnh