Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm Chúa, làm chồng ai xướng hơn ai?

Làm Chúa, làm chồng ai xướng hơn ai?
 
 
Một anh chồng nọ có vợ và 2 con cầu nguyện than thở với Chúa:
 
- Chúa ơi, làm chồng khổ quá. Xin Chúa giúp con vì ngày nào cũng bị 3 cái miệng nó kêu ca, than trách.
 
Chúa đáp:
 
- Nỗi khổ của con chẳng thấm gì với nỗi khổ của Ta đâu. Con hãy cam lòng chịu đựng cho nên con ạ.
 
Anh chồng đáp lại:
 
- Chúa không có vợ có con, Chúa đâu biết nỗi khổ của con. Chúa đổi làm chồng cho con thì biết ngay thôi.
 
Chúa mỉm cười:
 
- Ừ, đổi thì đổi. Ngay giờ phút này, con làm Chúa, còn Ta làm chồng ok.
 
Vừa đổi xong độ một phút, anh chồng vội tìm thưa với Chúa:
 
- Chúa ơi, con không đổi nữa. Làm Chúa khổ quá. Làm chồng làm cha thì con chỉ bị có 3 cái miệng nó than thôi. Còn làm Chúa 9 tỉ người trên thế giới, 9 tỉ cái miệng nó than con chịu hết nổi luôn.
 
Chúa mỉm cười:
 
- Ta đã nói trước rồi ngươi không nghe. Dại gì đổi lại chứ!
 
Anh chồng: ???!!!....
  
 
Mimosa phụ trách