Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quảng đại và Chia sẻ

Quảng đại và Chia sẻ
 
Theo thông lệ, mỗi năm giáo xứ Nhân Ái có một chủ đề sống. Năm nay, chủ đề “Quảng đại và Chia sẻ”. Muốn mọi người nói lên quyết tâm của họ trong dịp bổn mạng giáo xứ – Lễ Suy Tôn Thánh Giá, cha xứ mời một người cụ thể:
 
– Ông Hai, nếu ông có hai con bò, ông sẽ góp một con cho Quỹ Người Nghèo chứ?
 
Ông Hai hiên ngang trả lời:
 
– Ðương nhiên rồi, thưa cha!
 
– Nếu ông có hai căn nhà, ông có dâng một căn?
 
– Bảo đảm trăm phần trăm.
 
– Nếu ông có hai con gà, ông sẽ chia sẻ một con cho người nghèo chứ?
 
– Ôi, cái này thì…
 
– Thì sao, ông Hai?
 
– Thì… không được!
 
– Sao vậy? Những thứ lớn lao thì ông đồng ý, còn thứ nhỏ mọn thì ông từ chối. Sao vậy ông Hai?
 
Ông Hai vừa gãi đầu vừa nói:
 
– Thú thật, những thứ kia thì con không có, còn gà thì nhà con nuôi nhiều.
 
  
 
 
GIU-ĐA ÍT-CA-HÁT