Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ "Truyền Dao"

Lễ "Truyền Dao"
 
 
Một ông chồng mới theo đạo chưa rành về các ngày lễ. Vào Lễ Khánh Nhật Tryền Giáo cha xứ tới nhà chơi. Cha hỏi thử ông:
 
- Ông biết Chúa Nhật hôm nay là lễ gì không?
 
Ông ấp úng trả lời:
 
- Thưa cha hôm nay là lễ..., hôm nay là lễ...
 
Bí quá, ông đưa mắt nhìn bà vợ đang đứng trong nhà bếp cầu cứu. Thấy vậy bà vợ nhanh trí cầm con dao lên và truyền từ tay này truyền qua tay khác như gợi ý cho ông về Lễ Truyền Giáo. Ông sáng mắt cười to nói:
 
- Thưa cha con nhớ rồi, hôm nay là ngày "Lễ Truyền dao" ạ.
 
Cha xứ và bà vợ trợn mắt kinh ngạc: ???!!!...
 
  
 
Mimosa phụ trách