Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm kiếm và giữ lấy bình an

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

 

Tìm Kiếm

&

Giữ Lấy Bình An

 

Một tiểu luận nói đến Bình An Nội Tâm

 

Người dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)


***********************

 

Searching for

and

Maintaining Peace

Jaques Philippe

 

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An

Một tiểu luận nói đến Bình An Nội Tâm

Người dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

 

Nguyên tác: Recherche la Paix et Poursuis-la

(Jaques Philippe)

Bản tiếng Anh: Searching for and Maintaining Peace

George & Jannic Driscoll

Bản tiếng Việt: Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An

Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

 


*****************************************

 

Mục Lục

 

 

 

Lời tựa……………………………………………………………

 

Phần I

BÌNH AN NỘI TÂM, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

1. Không có Thầy, anh em không làm gì được………………

2. Bình an nội tâm và hoa trái tông đồ…………………………

3. Bình an và cuộc chiến đấu thiêng liêng……………………

4. Bình an thường bị đe doạ trong cuộc chiến………………

5. Những lý do khiến chúng ta đánh mất bình an luôn luôn không chính đáng………………………………………………..

6. Thiện tâm, điều kiện không thể thiếu để có bình an………

7. Thiện tâm, điều kiện đủ để có bình an……………………...

 

Phần II

PHẢN ỨNG THẾ NÀO

TRƯỚC NHỮNG GÌ

KHIẾN CHÚNG TA ĐÁNH MẤT BÌNH AN

1. Những khó khăn trong cuộc sống và nỗi sợ phải hụt hẫng……………………………………………………………….

2. Khó khăn trong việc tin vào sự quan phòng………………

3. Sợ đau khổ……………………………………………………

4. Để lớn lên trong niềm tin: Lời cầu nguyện của một em bé…………………………………………………………………..

5. Phó thác hoàn toàn hoặc không phó thác gì cả…………...

6. Thiên Chúa đòi hỏi mọi sự, nhưng không nhất thiết Người lấy đi tất cả………………………………………………..   

7. Phải làm gì khi bạn không có khả năng từ bỏ chính mình?......................................................................................

8. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi…….

9. Thái độ phải có trước đau khổ của những người thân……

10. Giữa tất cả những ai đang đau khổ, có Chúa Giêsu……. 

11. Lầm lỗi và thiếu sót của những người khác………………

12. Kiên nhẫn với những người khác………………………….

13. Kiên nhẫn với những lầm lỗi và bất toàn của chính mình……………………………………………………………….

14. Thiên Chúa có thể rút ra điều lành ngay trong những lầm lỡ của chúng ta……………………………………………...

15. Làm gì khi chúng ta lỡ phạm tội?.....................................

16. Lo lắng khi phải quyết định………………………………… 

17. Con đường vương giả của tình yêu……………………….

18. Một vài lời khuyên dưới hình thức kết luận……………….

 

 

Phần III

CÁC THÁNH NÓI GÌ VỚI CHÚNG TA

Thánh Gioan Bonilla……………………………………………..

Thánh Phanxicô Salêsiô………………………………………...

Thánh Têrêxa Avila………………………………………………

Thánh Maria Nhập Thể………………………………………….

Thánh Phanxicô Libermann…………………………………….

Thánh Padrê Piô…………………………………………………

 

 

 

Lời tựa

 

Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em

(Cl 3, 15)

 

Cảm nghiệm, thầy dạy cho con sự bình an

Bằng yêu thương, bình an ngập cõi lòng

Yêu Thiên Chúa, yêu cả người thân cận

Là lối thẳng, con tới bến chờ mong

(Thánh Gioan Bonilla)

 

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động và lắng lo. Khuynh hướng này không chỉ hiển nhiên trong đời sống thường nhật của những người đương thời với chúng ta mà còn thường xuyên biểu hiện trong đời sống thiêng liêng cũng như trong đời sống Kitô giáo. Việc kiếm tìm Thiên Chúa, dõi theo đường thánh thiện và những nỗ lực yêu thương phục vụ tha nhân của chúng ta vẫn thường xuyên bị đe doạ bởi muôn vàn âu lo và vô số biến động thay vì đầy tin tưởng và bình an - mà lẽ ra chúng ta sẽ có một khi thấm đượm tinh thần trẻ thơ như Tin Mừng đòi hỏi.

 

Tuy nhiên, cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng của mình.

 

Đó là những gì chúng tôi hy vọng làm sáng tỏ qua những ưu tư được trình bày trong phần một của cuốn sách này. Tiếp đến, hãy nhìn lại một số hoàn cảnh chúng ta thường gặp và tìm cách giải thích cách thức đương đầu với chúng dưới ánh sáng Tin Mừng, để từ đó, mỗi người có thể giữ lấy bình an nơi tâm hồn. Theo truyền thống của Hội Thánh, giáo huấn này thường được truyền đạt bởi những bậc thầy linh hướng. Phần ba của cuốn sách giới thiệu một số bản văn chọn lọc của những tác giả thuộc các thời đại khác nhau, đó là những chia sẻ và minh hoạ về các chủ đề mà một vài vị linh hướng sẽ trình bày.