Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

P II 38-08 Phát huy ba nhân đức : tin, cậy mến

Tác giả: 
LM.Trăng Thập Tự

 

 

08- PHÁT HUY BA NHÂN ĐỨC
TIN, CẬY, MẾN

 

 “Cần phải có một sự hoán cải liên lỉ trường kỳ. Sự hoán cải vừa đòi hỏi phải thoát ly từ bên trong khỏi mọi sự dữ và gắn bó với sự lành toàn diện, vừa diễn ra một cách cụ thể như một chương trình luôn đưa người ta đi xa hơn. Như thế có một tiến trình năng động được phát triển, từ từ tiến tới trước, nhờ biết dần dần đem các ơn Thiên Chúa và những đòi hỏi của tình yêu quyết liệt và tuyệt đối của Ngài hội nhập vào trong đời sống bản thân và xã hội của con người.” (Tông Huấn Gia Đình, số 9)

 

Hoán cải phải gồm 2 động tác mới trọn vẹn: Rời bỏ đường cũ rồi phải bước theo đường mới, dứt khoát với tọi lỗi rồi còn phải gắn bó với Chúa Kitô.

 

Gắn bó với Chúa Kitô trên đường mới là tin, cậy, mến. Đó là ba nhân đức hướng thần. Những nhân đức này gọi là hướng thần hoặc có tính Thiên Chúa, vì hai lý do, thứ nhất là vì chúng hướng tới Thiên Chúa, thứ hai là vì chúng là ơn Thiên Chúa ban chứ không phải tự sức người mà có được. Về những nhân đức luân lý, chúng ta có thể cùng một mẫu số chung với anh chị em các tôn giáo khác, nhưng ba nhân đức hướng thần là gia sản riêng của Kitô Giáo, không có ở đâu khác. Chính vì thế, chúng ta cần quan tâm phát huy những ơn đặc biệt này của Chúa.

 

Tin là suy phục chủ quyền của Thiên Chúa trên đời ta, phó thác sinh mạng và tương lai của ta cho Chúa, để cho Ngài làm chủ và điều khiển mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của ta. Tin là mau mắn và vui vẻ vâng nghe tiếng Chúa trong lòng ta,  là luôn đứng về tiếng Chúa trong mỗi giây phút đời ta.

 

Cậy là nương tựa vào Thiên Chúa mà cố gắng hết sức ta, dù ta rất yếu đuối. Có Chúa là sức mạnh luôn ở với ta (x. Mt 28,20; Ga 16,33) và bênh vực ta (Rm 8,31), dù gặp khó khăn thử thách đến đâu, ta vẫn vững lòng không nao núng. Ta biết Chúa thương ta và sẽ đưa ta tới bờ bến tốt đẹp nhất của đời người. Trông cậy cũng là tin tưởng vào mọi lời Chúa hứa: Ai bỏ mọi sự vì Chúa sẽ được gấp trăm ở đời này và được sự sống hạnh phúc ở đời sau (Mc 10,28-31; 2Tm 2,11-12).

 

Yêu mến Thiên Chúa là tha thiết tìm kiếm Ngài, tìm kiếm vinh quang Ngài và ý muốn Ngài. Yêu mến Chúa là luôn hướng lòng về Chúa, ước ao kết hợp với Chúa. Yêu mến Chúa là luôn làm đẹp lòng Chúa và mong muốn nên giống Chúa trong mọi sự. Chúa muốn ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn ta, và vì yêu mến Chúa thì cũng yêu mọi người anh em như chính mình ta.

 

Cách đơn giản nhất để thường xuyên sống ba nhân đức hướng thần là luôn nhớ Chúa đang hiện diện, sống như thấy Chúa đang nhìn, và chu toàn bổn phận hiện tại với tình yêu mến.