Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

P II 40-10 Nên Thánh trong việc bổn phận hằng ngày

Tác giả: 
LM.Trăng Thập Tự

 

 

10- NÊN THÁNH TRONG
VIỆC BỔN PHẬN HẰNG NGÀY

 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7,21-23).

 

Những người nọ đã làm những điều tốt, đã nói tiên tri, trừ quỷ và làm phép lạ, thế nhưng lại bị Chúa xếp vào hạng làm điều gian ác. Vì sao? Vì đó không phải là những điều Chúa Cha muốn cho họ làm. Họ đã bỏ bê bổn phận để làm theo ý riêng. 

 

Người ta thường có khuynh hướng xem nhẹ việc bổn phận vì nó không đem lại cho họ sự hào hứng sôi nổi. Bổn phận có vẻ là chuyện quá âm thầm, như một cái gì tối thiểu, tiêu cực và thụ động. Thật ra, bổn phận chính là điểm khởi đầu cần thiết để vươn tới vô tận. Bổn phận chẳng khác nào một nén bạc giống nhau đặt vào tay mỗi người, như cái tối thiểu ta phải chu toàn, và nhờ tình yêu khi chu toàn bổn phận, ta sẽ vươn được tới tối đa, khiến một nén sẽ thành hai, thành năm, thành mười (x. Lc 19,11-27). Như thế, mọi danh phận và mọi ơn gọi đều là con đường để ta nên thánh và, hơn nữa, nên những vị thánh lớn.

 

Trước bổn phận và những thử thách gặp trong cuộc sống, người ta thường có những phản ứng khác nhau: Hoặc tránh né vì sợ gian nan vất vả, hoặc đón nhận cách miễn cưỡng, hoặc vui vẻ đón nhận với lòng biết ơn. Làm vì thích, làm vì sợ hình phạt, làm vì đó là điều tốt và làm vì đó là ý Chúa, đó là những động cơ hành động. Ta cần giúp các em phân biệt các động cơ hành động khác nhau, để dần dần các em tiến tới chỗ làm vì yêu mến Chúa.

 

Như người buôn ngọc bán hết mọi thứ để mua cho được viên ngọc quý, ta cần biết bỏ hết mọi sự để chu toàn ý Chúa qua các bổn phận. Phải lo xong việc bổn phận chính yếu trước đã. Mau mắn từ bỏ những điều không cần thiết để chu tòan bổn phận. Không bao giờ mải mê điều gì đến quên việc bổn phận. Làm tròn việc bổn phận với cả tấm lòng và có tinh thần trách nhiệm: Phần việc đã được giao, nếu không làm được, phải nhờ người khác làm thay đến nơi đến chốn hoặc phải thưa lại với người đã giao việc.

 

Chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nhấn mạnh sự hiện diện của Thiên Chúa nơi việc bổn phận thường ngày: “Chúa Giêsu không nhìn xem những việc ta làm lớn chừng nào nhưng Ngài chỉ nhìn xem ta có đặt tình yêu vào đó hay không”.

 

Tập trung vào việc bổn phận và chu toàn với lòng yêu mến, là con đường nên thánh giản dị và an toàn nhất giữa cuộc sống hằng ngày.

 

Đó cũng là hướng giáo dục thực tế nhất. Thay vì phải mệt mỏi canh chừng cho bạn trẻ khỏi sa vào cạm bẫy, nhà giáo dục nên nhắm tới một điều đơn giản: Giúp các em quý trọng và yêu mến việc bổn phận.