Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube suy niệm: Lý Do Chúa Làm Người

Tác giả: 
Lm Tạ Duy Tuyền

Youtube suy niệm: Lý Do Chúa Làm Người

Giọng Đọc: Lê Anh & Sỹ Hiền

http://youtu.be/_fT1ZARRicg