Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Video hình ảnh dâng hoa Kính Đức Mẹ Cộng Đoàn Giáo Xứ Sơn Lộc

See video

Video hình ảnh dâng hoa Kính Đức Mẹ của các em thiếu nhi thuộc Cộng Đoàn Giáo Xứ Sơn Lộc lúc 17 giờ ngày 30/5/2015 tại nhà nguyện giáo xứ.

Tôma Đỗ Lộc Sơn